Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

STOCKMANN Oyj Abp, Suurimmat osakkeenomistajat 11.8.2017 klo 14.00 EET

Stockmann on saanut tiedon välillisen osakeomistuksen muutoksesta, jossa Hartwall Capital Oy Ab (y-tunnus 0711984-8) on hankkinut määräysvallan HTT STC Holding Oy Ab:ssa. HTT STC Holdingin omistamien Stockmannin osakkeiden lukumäärässä ei tapahdu muutosta.

Hartwall Capital Oy Ab ei omista suoraan Stockmannin osakkeita. Välillinen omistus HTT STC Holding Oy Ab:n kautta on 11,68 % osakkeista ja 10,70 % äänistä.

1. Kohdeyhtiön nimi: Stockmann Oyj Abp

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 10.8.2017

3. Tarkka osuus Stockmann Oyj Abp:n osakepääomasta ja äänimäärästä muutoksen jälkeen:

Osakkeiden
määrä
A+B
Osuus
osakepääomasta,
prosenttia
Osuus
äänimäärästä,
prosenttia
HTT STC Holding Oy Ab 8 415 614 11,68 10,70

Osakeomistus jakautuu eri osakelajeihin siten, että A-osakkeiden määrä on 3 186 488 ja B-osakkeiden määrä 5 229 126.

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiain johtaja, puh. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet





Takaisin listaukseen