Stockmann-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2017

Liiketulos parani edelleen

STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 28.4.2017 klo 8.00

TAMMI–MAALISKUU 2017:

- Konsernin liikevaihto oli 242,7 miljoonaa euroa (273,1 miljoonaa euroa).
- Vertailukelpoisen liiketoiminnan liikevaihto laski 2,9 %.
- Suhteellinen myyntikate oli 51,1 % (50,2 %).
- Liiketulos oli -27,8 miljoonaa euroa (-30.3 miljoonaa euroa).
- Osakekohtainen tulos oli -0,43 euroa (-0,46 euroa).

- Normaalista kausivaihtelusta johtuen ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos on tyypillisesti negatiivinen.
- Tulosennuste vuodelle 2017 pysyy ennallaan: Stockmann arvioi konsernin vuoden 2017 liikevaihdon laskevan myymäläverkoston ja tuotevalikoiman muutosten takia. Oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan vuoteen 2016 verrattuna.

TOIMITUSJOHTAJA LAURI VEIJALAINEN:

Suunnanmuutoksemme jatkui ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja tulokset paranivat sekä Stockmann Retailissa että Real Estatessa. Ruotsissa muotimarkkinat laskivat vuosineljänneksen aikana, mikä vaikutti negatiivisesti Lindexin tulokseen. Koko konsernin liiketulos parani hieman.

Stockmann Retailissa valikoiman, asiakaspalvelun ja ostosympäristön parannukset ovat alkaneet näkyä asiakkaillemme. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tavaratalojemme käyttötavaroiden myynti oli jo edellisvuoden tasolla. Tehostamistoimet edistyivät hyvin, ja kustannussäästöt näkyvät selvästi Retailin vertailukelpoisessa liiketuloksessa, joka parani yli 6 miljoonaa euroa.

Kiinteistöliiketoiminta jatkoi hyvää kehitystään vuosineljänneksen aikana, mikä johtui kasvaneista vuokratuotoista erityisesti Nevsky Centre -kauppakeskuksessa. Keskus sai myös useita uusia vuokralaisia. Kiinteistön mahdollisen myynnin selvitys etenee, ja kiinteistö on luokiteltu myytävinä oleviksi varoiksi.

Lindexin liikevaihto kasvoi kaikissa muissa maissa paitsi Ruotsissa ja Norjassa. Tulos näillä päämarkkinoilla oli odotettua alhaisempi, ja toimenpiteet on jo aloitettu tuloskehityksen parantamiseksi.

Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen Stockmann-tavarataloissa järjestettiin Hullut Päivät -kampanja, jonka myynti oli lähellä edellisvuoden tasoa. Kampanja käynnistyi keskiviikkona hyvin, ja verkkokauppa menestyi erinomaisesti koko kampanjan ajan. Nyt panostamme vahvan tuloksen saavuttamiseen toisen vuosineljänneksen lopun aikana. Myynnin vakauttamiseen ja kasvuun tähtääviä toimenpiteitä toteutetaan kaikissa liiketoimintayksiköissä.

AVAINLUVUT

1-3/
2017
1-3/
2016
1-12/
2016
Liikevaihto, milj. euroa 242,7 273,1 1 303,2
Suhteellinen myyntikate, % 51,1 50,2 53,4
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa -12,5 -16,2 76,8
Oikaistu käyttökate (EBITDA)*, milj. euroa -12,5 -16,2 79,4
Liiketulos (EBIT), milj. euroa -27,8 -30,3 17,6
Oikaistu liiketulos (EBIT)*, milj. euroa -27,8 -30,3 20,2
Nettorahoituserät, milj. euroa -4,6 -4,3 -23,1
Tulos ennen veroja, milj. euroa -32,4 -34,6 -5,5
Katsauskauden tulos, milj. euroa -29,6 -31,6 -18,2
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa -0,43 -0,46 -0,33
Henkilöstö, keskimäärin 7 929 9 299 9 006
1-3/
2017
1-3/
2016**
1-12/
2016**
Osakekohtainen nettotulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa -0,43 -0,31 -0,12
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -78,1 -75,3 41,5
Investoinnit, milj. euroa 7,8 5,9 44,2
Oma pääoma/osake, euroa 14,46 14,20 14,99
Nettovelkaantumisaste, % 79,9 81,6 68,3
Omavaraisuusaste, % 46,1 44,8 48,3
Osakkeiden määrä, laimentamaton ja laimennettu, painotettu keskiarvo, 1 000 kpl 72 049 72 049 72 049
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 1,3 -5,3 1,8

* Vuoden 2017 ja 2016 ensimmäisten neljännesten aikana ei tehty oikaisuja. Koko vuoden 2016 osalta liiketulokseen vaikuttavat oikaisut olivat 2,6 miljoonaa euroa, ja ne liittyivät pääasiassa ICT-toimintojen ulkoistamiseen.
** Sisältää lopetettuina toimintoina Venäjän-tavaratalot, jotka myytiin vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä.

Stockmann käyttää raportoinnissaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamien ohjeiden mukaisesti vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat paremmin toiminnallista tulosta ja helpottavat tilikausien välistä vertailua. Myyntikate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta aineiden ja tarvikkeiden käyttö. Suhteellinen myyntikate lasketaan ilmoittamalla myyntikatteen suhde liikevaihtoon prosentteina. Käyttökate (EBITDA) on laskettu liiketuloksesta ilman poistoja. Oikaistu käyttökate (EBITDA) ja oikaistu liiketulos (EBIT) ovat tunnuslukuja, jotka eivät sisällä raportoituun käyttökatteeseen (EBITDA) ja raportoituun liiketulokseen (EBIT) kuuluvia kertaluonteisia, vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Stockmann käyttää myös termiä ”vertailukelpoisen liiketoiminnan liikevaihto”, joka viittaa liikevaihtoon ilman 31.12.2016 myytyä Hobby Hallia, 31.1.2017 suljettua Oulun tavarataloa ja Lindexin Venäjän-myymälöitä, jotka suljettiin vuonna 2016.

VUODEN 2017 NÄKYMÄT

Stockmann-konsernin suurimmassa toimintamaassa Suomessa talous on alkanut elpyä hitaasti. Bruttokansantuotteen ja vähittäiskaupan odotetaan kasvavan hieman vuonna 2017. Kuluttajien ostovoiman ei kuitenkaan odoteta kasvavan, ja ostokäyttäytyminen muuttuu digitalisaation ja kiristyvän kilpailun takia.

Ruotsin talouskehitys jatkui vakaana vuonna 2016 ja bruttokansantuotteen kasvuennuste vuodelle 2017 on edelleen korkeammalla tasolla kuin Suomessa. Muotimarkkinoiden tasainen kasvu pysähtyi vuonna 2016, ja markkinoiden kehityksen arvioidaan laskevan vuonna 2017.

Baltian maissa bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan jatkuvan. Näiden markkinoiden näkymien odotetaan olevan paremmat kuin konsernin muilla markkinoilla.

Venäjän talouden arvioidaan elpyvän vähitellen, mutta Venäjän kuluttajien ostovoima on edelleen matalalla tasolla.

Stockmann jatkaa suunnanmuutostaan parantamalla konsernin pitkän aikavälin kilpailukykyä ja kannattavuutta. Vuoden 2016 kesällä käynnistettyjen tehostamistoimien vaikutukset näkyvät kokonaisuudessaan toiminnan kuluissa vuonna 2017. Liiketuloksen parannuksen arvioidaan vuonna 2017 tulevan pääosin Stockmann Retail -liiketoimintayksiköstä, joka on vielä tappiollinen. Lindexin ja Real Estaten odotetaan jatkavan voitollista tuloskehitystään.

TULOSENNUSTE VUODELLE 2017

Stockmann arvioi konsernin vuoden 2017 liikevaihdon laskevan myymäläverkoston ja tuotevalikoiman muutosten takia. Oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan vuoteen 2016 verrattuna.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 28.4.2017 klo 9.15 Fazerin À la Carte -ravintolassa Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa,

Webcast
Toimitusjohtaja Lauri Veijalainen pitää tänään 28.4.2017 klo 11.15 englanninkielisen webcastin, jossa hän esittelee osavuosikatsauksen. Osallistu soittamalla 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkua johonkin alla olevista numeroista. Esitystä voi seurata tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com. Tallenne esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Suomi: +358 (0)9 7479 0361
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
USA: +1 719 457 2086

Webcastin koodi: 2243000

Lisätietoja:
Lauri Veijalainen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5062
Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. 09 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetStockmann Q1 2017 FIN.pdf.pdf


Takaisin listaukseen