Korjaus: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

STOCKMANN Oyj Abp, Suurimmat osakkeenomistajat -tiedote 28.11.2016 klo 11.15

Stockmann korjaa 25.11.2016 julkaistua pörssitiedotettaan. Tiedotteen taulukossa ilmoitettu Varman osuus osakepääomasta oli väärin, ja oikea luku on 8,48 prosenttia. Virhe on suomen- ja ruotsinkielisissä tiedotteissa, englanninkielisessä tiedotteessa luku on oikein ilmoitettu.

Korjattu tiedote on kokonaisuudessaan alla.

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Stockmann on saanut tiedon, että Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman (Y-tunnus 0533297-9) osuus Stockmann Oyj Abp:n osakkeiden äänimäärästä on ylittänyt 5 prosentin rajan 24.11.2016 tehdyn osakekaupan seurauksena.

1. Kohdeyhtiön nimi: Stockmann Oyj Abp

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 24.11.2016

3. Tarkka osuus Stockmann Oyj Abp:n osakepääomasta ja äänimäärästä transaktion jälkeen:

Osakkeiden
määrä
A+B
Osuus
osakepääomasta,
prosenttia
Osuus
äänimäärästä,
prosenttia
Varma 6 109 508 8,48 5,03

Osakeomistus jakautuu eri osakelajeihin siten, että A-osakkeiden määrä on 1 257 745 ja B-osakkeiden määrä 4 851 763.

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiain johtaja, puh. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen