Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Helsinki, Suomi, 2015-06-16 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Suurimmat osakkeenomistajat -tiedote 16.6.2015 klo 8.30

Stockmann on saanut tiedon, että Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman (Y-tunnus
0533297-9) osuus Stockmann Oyj Abp:n osakemäärästä on ylittänyt 5 prosentin rajan 15.6.2015.

1. Kohdeyhtiön nimi: Stockmann Oyj Abp

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 15.6.2015

3. Tarkka osuus Stockmann Oyj Abp:n osakepääomasta ja äänimäärästä transaktion jälkeen:

  Osakkeiden
määrä
A+B
Osuus
osakepääomasta,
prosenttia
Osuus
äänimäärästä,
prosenttia
Varma 3 988 063 5,54 1,99

Osakeomistus jakautuu eri osakelajeihin siten, että A-osakkeiden määrä on 324 352 ja B-osakkeiden määrä 3 663 711.

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiain johtaja, puh. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
toimitusjohtaja


Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen