Stockmann-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2015

Monia strategisia askelia otettu - vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, tulos laski vielä vuodesta 2014

Helsinki, Suomi, 2015-04-29 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 29.4.2015 klo 8.00

Tammi–maaliskuu 2015:
Konsernin liikevaihto oli 380,4 miljoonaa euroa (395,6 miljoonaa euroa), laskua 3,8 prosenttia tai kasvua 3,6 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein.
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) oli -29,5 miljoonaa euroa (-25,7 miljoonaa euroa).
Liiketulos oli -49,9 miljoonaa euroa (-43,9 miljoonaa euroa).
Katsauskauden tulos oli -56,2 miljoonaa euroa (-40,1 miljoonaa euroa).
Osakekohtainen tulos oli -0,78 euroa (-0,56 euroa).

Stockmannin omistamat kiinteistöt arvostetaan 1.1.2015 lähtien niiden käypään arvoon, mikä lisää esim. konsernin pitkäaikaisia varoja ja omaa pääomaa taseessa, poistoja ja omavaraisuusastetta. Uudelleenarvostusta ei sovelleta takautuvasti vuoteen 2014.

Vuoden 2015 näkymät pysyvät ennallaan: Suunniteltujen rakenteellisten muutosten takia Stockmann arvioi, että konsernin vuoden 2015 liikevaihto laskee vuodesta 2014. Liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan, mutta jäävän negatiiviseksi vuonna 2015 Stockmann Retail -liiketoimintayksikön tuloskehityksen takia. Real Estate- ja Fashion Chains -liiketoimintayksiköiden liiketulosten odotetaan olevan positiiviset.   

Toimitusjohtaja Per Thelin:
Stockmannin suunnanmuutos takaisin kannattavaksi on alkanut ja olemme jo ottaneet useita strategisia askelia eteenpäin. Tavoitteiden saavuttaminen vie aikaa, mutta nähtävissä on jo merkkejä siitä, että kuljemme oikeaan suuntaan. Stockmannin liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja tavaratalomme kasvattivat markkinaosuuttaan suurimmalla eli muodin tuotealueella. Suomessa Hullut Päivät -kampanja saavutti hyvän tuloksen myynnin kasvaessa kaikilla keskeisillä tuotealueillamme: muodin, kosmetiikan, ruuan ja kodin alueilla. Olemme saaneet myös positiivista palautetta parantuneesta asiakaspalvelusta ja uusista tapahtumista tavarataloissamme. 

Stockmannin uusi Real Estate -liiketoimintayksikkö on aloittanut toimintansa vauhdilla. Ensimmäinen vuokralaisen vastuulla oleva elektroniikkamyymälä, Expert, avautuu alle kuukauden päästä Helsingin keskustan lippulaivatavaratalossamme. Teemme töitä uusien vuokralaisten löytämiseksi tiloihimme, jotta pystymme tarjoamaan lisäarvoa asiakkaille. Real Estate -yksikön ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos oli positiivinen ja se kasvoi vuoteen 2014 verrattuna.

Seppälän myynti toteutui 1. huhtikuuta, ja nyt keskitymme toiseen muotiketjuumme Lindexiin, jota kehitetään aidosti maailmanluokan muotibrändiksi. Tärkeä virstanpylväs saavutettiin maaliskuussa, kun Lindex avasi ensimmäisen myymälänsä Lontoossa, Isossa-Britanniassa. Kaiken kaikkiaan Lindex jatkoi tasaista tuloskehitystään ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Monia rakenteellisia toimenpiteitä ja kustannussäästöjä suunnitellaan ja niitä on jo tehtykin. Neljä tavarataloa, yksi Oulussa ja kolme Moskovassa, suljetaan. Olemme käynnistäneet tehokkuusohjelman, jolla pyritään 50 miljoonan euron vuosittaisiin kustannussäästöihin. Kaikkia näitä toimenpiteitä tarvitaan, sillä konsernin ensimmäisen neljänneksen liiketulos laski edelleen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lasku johtui osittain lisääntyneistä poistoista. Niin ikään erittäin heikko Venäjän ruplan kurssi vaikutti edelleen negatiivisesti toimintaamme. Tästä huolimatta olen vakuuttunut siitä, että etenemme oikeaan suuntaan ja että uuden strategian vaikutukset alkavat vähitellen näkyä tuloksessamme.

Avainluvut

  1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
Liikevaihto, milj. euroa 380,4 395,6 1 844,5
Liikevaihdon kasvu, prosenttia -3,8 -8,3 -9,5
Suhteellinen myyntikate, prosenttia 45,1 45,5 46,6
Liiketulos, milj. euroa -49,9 -43,9 -82,2
Nettorahoituskulut, milj. euroa 5,3 5,5 21,4
Tulos ennen veroja, milj. euroa -55,1 -49,3 -103,6
Katsauskauden tulos, milj. euroa -56,2 -40,1 -99,8
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,78 -0,56 -1,39
Oma pääoma/osake, euroa 14,65 11,44 10,55
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -65,2 -112,9 29,6
Investoinnit, milj. euroa 16,5 9,4 53,8
Nettovelkaantumisaste, prosenttia 84,3 107,8 105,4
Omavaraisuusaste, prosenttia 43,9 39,9 39,3
Osakkeiden määrä, laimentamaton, painotettu keskiarvo, 1000 kpl 72 049 72 049 72 049
Sijoitetun pääoman tuotto,
liukuva 12 kk, prosenttia
-4,7 2,8 -4,9
Henkilöstö, keskimäärin 14 026 14 302 14 533

 
Strategiaprosessi

Stockmann jatkaa liiketoiminnan suunnanmuutostaan vuoden 2014 lopulla asetetun strategisen suunnan mukaisesti. Stockmann on käyttänyt 1.1.2015 lähtien uutta raportointirakennetta, joka kuvaa aikaisempaa paremmin vähittäiskaupan ja kiinteistöliiketoiminnan erilaisia toimintamalleja. Uudet raportointisegmentit ovat Stockmann Retail, Real Estate ja Fashion Chains. Stockmannin tavoitteena on muuttaa yhtiön juridinen rakenne vastaamaan yhtiön uutta operatiivista toimintamallia. Tämän myötä selvitetään mahdollisuutta yhtiöittää kiinteistöliiketoiminta ja vähittäiskauppaa harjoittava liiketoiminta erillisiksi tytäryhtiöiksi.   

Stockmann Retail -liiketoimintayksikköön kuuluvat Stockmann-tavaratalot, Akateeminen Kirjakauppa, Hobby Hall sekä näiden verkkokaupat. Yksikkö keskittyy kaikkikanavaisesti Stockmann-tavarataloihin ja -verkkokauppaan. Hobby Hallin etäkauppaliiketoiminnalle etsitään uutta omistajaa. Stockmann-tavaratalojen ja -verkkokaupan valikoima keskittyy tulevaisuudessa entistä vahvemmin muodin, kosmetiikan ja kodin tuotealueisiin sekä ruokaan Stockmann Herkuissa. Asiakaskokemuksen parantamiseksi tarjontaa täydennetään vuokralaisten houkuttelevilla tuotteilla ja palveluilla.

Tärkeänä osana suunnanmuutostaan Stockmann aloitti helmikuussa 2015 tehokkuusohjelman, jonka tavoitteena ovat 50 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Ohjelmaan sisältyy erilaisia toimenpiteitä kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi Stockmannin keskeisillä liiketoiminta-alueilla. Merkittävä osa kustannussäästöistä arvioidaan saavutettavan henkilöstövähennyksillä, jotka voivat kohdistua 420 henkilöön tukitoiminnoissa vuosina 2015 ja 2016. Suomessa on aloitettu yhteistoimintaneuvottelut enintään 260 henkilön mahdollisesta vähennyksestä vuonna 2015. Venäjällä 70 työpaikkaa vähennetään vuoden 2015 aikana. Osana tehokkuusohjelmaa Stockmann päätti huhtikuussa sulkea Suomen Oulun-tavaratalon viimeistään alkuvuonna 2017 ja kolme tavarataloa Mega-kauppakeskuksissa Moskovassa vuoden 2016 loppuun mennessä.  

Real Estate -liiketoimintayksikköön kuuluvat konsernin kiinteistöt Helsingissä, Pietarissa, Tallinnassa ja Riiassa, joita käyttävät Stockmann-tavaratalot ja ulkopuoliset vuokralaiset. Stockmann on päättänyt luopua omasta elektroniikan tuotevalikoimastaan ja vuokrata liiketilaa tavarataloistaan Expert Asa Oy:lle. Expert avaa myymälänsä Helsingin keskustan tavaratalossa toukokuussa, Turun tavaratalossa kesäkuussa ja Tampereen tavaratalossa syyskuussa 2015.  

Fashion Chains -liiketoimintayksikköön kuuluvat Lindex ja 1.4.2015 asti myös Seppälä, joka myytiin Seppälän toimitusjohtajalle ja hänen puolisolleen. Kauppa saatiin päätökseen 2.2.2015 tehdyn aiesopimuksen mukaisesti 1.4.2015. Lindexin liiketoimintaa kehitetään itsenäisesti erillään muusta Stockmann-konsernista oman hallituksen johdolla.


Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 29.4.2015 klo 9.15 Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, Fazer À la Carte -ravintolassa, Aleksanterinkatu 52.

Webcast
Toimitusjohtaja Per Thelin ja talousjohtaja Pekka Vähähyyppä pitävät tänään 29.4.2015 klo 11.15 englanninkielisen webcastin, jossa he esittelevät osavuosikatsauksen. Osallistu soittamalla 5–10 minuuttia etukäteen johonkin alla olevista numeroista. Esitystä voi seurata tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com.

Suomi: +358 9 2310 1619
Ruotsi: +46 8 5065 3935
Iso-Britannia: +44 20 3427 1921
Saksa: +49 69 2222 10635
Ranska: +33 1 76 77 22 32
USA: +1646 254 3371

Webcastin koodi: 8765076


Lisätietoja:
Per Thelin, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5801
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. 09 121 3351
Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. 09 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
toimitusjohtaja


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 OVK Q1 2015 FIN.pdf


Takaisin listaukseen