Stockmann-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2014

Heikko tuloskehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä - strategiaprosessi etenee suunnitelmien mukaisesti

Helsinki, Suomi, 2014-10-29 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 29.10.2014 klo 8.00

Heinä–syyskuu 2014:
Konsernin liikevaihto oli 405,0 miljoonaa euroa (454,4 miljoonaa euroa), laskua 10,9 prosenttia tai laskua 8,1 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein.
Liiketulos oli -14,8 miljoonaa euroa (10,7 miljoonaa euroa).

Tammi–syyskuu 2014:
Konsernin liikevaihto oli 1 295,9 miljoonaa euroa (1 429,3 miljoonaa euroa), laskua 9,1 prosenttia ilman lopetettuja franchising-toimintoja tai laskua 5,8 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein.
Liiketulos oli -55,1 miljoonaa euroa (6,1 miljoonaa euroa).
Katsauskauden tulos oli -61,7 miljoonaa euroa (-13,2 miljoonaa euroa ilman Lindexin 25,1 miljoonan euron verohyvitystä).
Osakekohtainen tulos oli -0,86 euroa (-0,19 euroa ilman Lindexin 0,35 euron verohyvitystä).

Tulosennuste vuodelle 2014 (päivitetty 14.10.2014):
Stockmann arvioi, että konsernin euromääräinen liikevaihto vuonna 2014 laskee vuoteen 2013 verrattuna. Konsernin liiketuloksen ilman kertaluontoisia eriä odotetaan olevan tappiollinen vuonna 2014.

Hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh:
Kuluttajien luottamus on edelleen alhainen Suomessa ja vähittäiskaupan loppuvuoden näkymät ovat epävarmat. Venäjällä heikko talouskehitys ja ennätysalhaiseksi vajonnut ruplan kurssi heikentävät Stockmannin tulosta. Omassa toiminnassamme on ollut haasteita, joiden takia myyntimme on laskenut markkinoita enemmän. Erityisesti syyskuussa konsernin liikevaihto laski kaikissa liiketoimintayksiköissä, ja tällä oli merkittävä vaikutus vuosineljänneksen heikkoon liiketulokseen. Tämän johdosta muutimme myös koko vuoden tulosennustettamme.

Seppälän brändin uudistaminen ja suunnanmuutos tuloksen parantamiseksi eivät ole tuoneet toivottua tulosta. Toiminnan liiketappio on kasvanut kuluneena vuonna. Tappiokierteen katkaisemiseksi suunnittelemme toiminnan merkittävää sopeuttamista Seppälän päämarkkinoilla Suomessa ja Virossa. Muista Baltian maista ja Venäjältä Seppälä suunnittelee vetäytymistä vuoden 2015 aikana. Tämä on valitettava askel Seppälän henkilöstölle, mutta välttämätöntä, jotta koko konsernin tulos voisi nousta jälleen kannattavaksi.

Vuoden viimeinen neljännes on Stockmannin tuloskehityksessä ratkaisevassa asemassa. Onnistunut Hullut Päivät -kampanja antaa hyvät lähtökohdat tavaratalojen ja verkkokaupan joulukampanjoille. Olemme nimittäneet uudet johtajat vetämään Stockmann Retail- ja Real Estate -liiketoimintayksiköitä sekä varmistamaan uuden strategian viemisen käytäntöön. Uskon, että heidän johdollaan henkilöstömme voi yltää parhaimpaansa ja voimme kehittää tärkeintä kilpailutekijäämme – hyvää asiakaspalvelua.

Stockmannin kilpailukyvyn parantaminen on osa käynnissä olevaa strategiatyötä. Uuden Stockmannin suunta alkaa hahmottua. Keskitymme Stockmann Retail -liiketoimintayksikössä tavaratalojen ja verkkokaupan monikanavaiseen kokonaisuuteen. Jo aiemmin syksyllä teimme päätöksen uuden omistajan etsimisestä Hobby Hallin toiminnalle. Stockmannille on nyt nimitetty uusi toimitusjohtaja Per Thelin, joten strategiaprosessi etenee suunnitellusti.

Strategiaprosessi
Stockmannilla on käynnissä konsernistrategian arviointi- ja muutosprosessi. Se kattaa kaikki konsernin toiminnot kaikilla markkinoilla, ja työn tavoitteena on parantaa Stockmannin pitkän aikavälin kilpailukykyä ja kannattavuutta. Uusi kolmen liiketoimintayksikön toimintarakenne – Stockmann Retail, Real Estate ja Fashion Chains – otetaan käyttöön 1.1.2015. 

Stockmann Retail -liiketoimintayksikössä keskitytään yhä enemmän tavaratalojen ja stockmann.com-verkkokaupan toimintaan. Hobby Hallin etäkauppaliiketoiminnalle etsitään uutta omistajaa. Real Estate -liiketoimintayksikön tavoitteena on kasvattaa konsernin omistamien kiinteistöjen arvoa. Fashion Chains -liiketoimintayksikköön kuuluvat Lindex ja Seppälä. Stockmann uskoo, että Lindexillä on merkittävää potentiaalia kehittyä aidosti kansainväliseksi muotibrändiksi. Tämän strategian tukemiseksi AB Lindexille valittiin lokakuussa operatiivinen hallitus, jossa on mukana uusia riippumattomia jäseniä.

Pyrkimykset parantaa Seppälän kannattavuutta eivät ole onnistuneet. Vuonna 2013 Seppälän liiketulos oli -14,4 miljoonaa euroa, ja vuoden 2014 liiketappion ilman kertaluontoisia eriä arvioidaan olevan yli 25 miljoonaa euroa. Tämän seurauksena suunnitellaan toiminnan merkittävää sopeuttamista Suomessa ja Virossa sekä toiminnan lakkauttamista Latviassa ja Liettuassa vuoden 2015 aikana. Venäjän Seppälä-myymälät suljetaan aikaisemman päätöksen mukaisesti loppuvuoden 2014 ja vuoden 2015 aikana. Seppälällä on tällä hetkellä 130 myymälää Suomessa, 36 Baltian maissa ja 16 Venäjällä.

Suunnitelluista sopeuttamistoimenpiteistä johtuen Seppälä aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, joiden piiriin kuuluu koko Suomen henkilöstö eli yhteensä noin 800 työntekijää. Vähennystarve voi johtaa enintään 380 henkilön irtisanomiseen. Suunnitellut toimenpiteet voivat aiheuttaa kertaluontoisia kuluja, jotka kirjataan vuoden 2014 viimeiselle neljännekselle, kun päätökset mahdollisista myymälöiden lakkauttamisista on tehty.  

Vuoden 2014 näkymät
Venäjän rupla on heikentynyt merkittävästi ja Venäjän talouskasvun odotetaan pysyvän matalalla tasolla vuonna 2014. Ukrainan kriisi, Venäjän vastaiset pakotteet ja näiden vastatoimet vaikuttavat edelleen haitallisesti Venäjän talouteen kuluvan vuoden aikana. Näistä tekijöistä johtuen maan vähittäiskaupan näkymät ovat hyvin epävarmat.

Suomessa epävarmuus vähittäiskaupan markkinoilla jatkuu. Käyttötavaroiden kysynnän odotetaan jatkuvan heikkona vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja näkymät ovat edelleen epävakaat. Ostovoiman odotetaan pysyvän alhaisena, millä tulee olemaan negatiivinen vaikutus kuluttajien ostokäyttäytymiseen.

Kohtuuhintaisen muodin markkinanäkymien odotetaan paranevan Ruotsissa hieman vuonna 2014. Baltian maissa vähittäiskauppamarkkinoiden odotetaan pysyvän suhteellisen vakaina. Kuluttajien alhainen luottamus voi kuitenkin vaikuttaa halukkuuteen tehdä ostoksia kaikilla markkina-alueilla.

Stockmannin strategiaprosessi, jonka tarkoituksena on parantaa konsernin pitkän aikavälin kilpailukykyä ja kannattavuutta, jatkuu vuoden loppuun saakka. Kustannussäästöohjelma jatkuu. Seppälän toiminnan sopeuttamista koskevien suunnitelmien arvioidaan olevan valmiit vuoden loppuun mennessä.

Konsernin vuoden 2014 investointien arvioidaan olevan poistoja pienemmät ja yltävän noin 60 miljoonaan euroon.

Arvioitua heikomman tuloskehityksen takia, erityisesti Seppälän liiketoiminnassa, ja loppuvuoden 2014 epävarmojen näkymien vuoksi Stockmannin koko vuoden tulosennustetta muutettiin 14.10.

Stockmann arvioi, että konsernin euromääräinen liikevaihto vuonna 2014 laskee vuoteen 2013 verrattuna. Konsernin liiketuloksen ilman kertaluontoisia eriä odotetaan olevan tappiollinen vuonna 2014.

Avainlukuja

  7-9 /
2014
7-9/
2013
1-9/
2014
1-9/
2013
1-12/
2013
Liikevaihto, milj. euroa 405,0 454,4 1 295,9 1 429,3 2 037,1
Liikevaihdon kasvu, prosenttia -10,9 -6,3 -9,3 -2,9 -3,7
Suhteellinen myyntikate, prosenttia 49,6 49,5 47,8 48,2 48,6
Liiketulos, milj. euroa -14,8 10,7 -55,1 6,1 54,4
Nettorahoituskulut, milj. euroa 4,7 4,1 17,4 18,6 27,6
Tulos ennen veroja, milj. euroa -19,5 6,5 -72,6 -12,5 26,8
Katsauskauden tulos, milj. euroa -13,6 28,9* -61,7 11,9* 48,4
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,19 0,40* -0,86 0,16* 0,67
Oma pääoma/osake, euroa     11,14 11,88 12,42
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -51,9 -47,9 -87,3 -57,8 125,4
Investoinnit, milj. euroa 15,4 15,3 42,7 43,7 56,8
Nettovelkaantumisaste, prosenttia     114,3 111,5 87,3
Omavaraisuusaste, prosenttia     39,0 39,9 43,8
Osakkeiden määrä, laimentamaton, painotettu keskiarvo, 1000 kpl     72 049 72 049 72 049
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia     -0,3 3,6 3,4
Henkilöstö, keskimäärin 14 344 14 685 14 504 14 830 14 963


* Sisältää 25,1 miljoonan euron verohyvityksen (0,35 euroa osakkeelta) Lindexille syyskuussa 2013.

Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin tammi–syyskuun 2014 osavuosikatsauksesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta
stockmanngroup.com.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä puhelinkonferenssi
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 29.10.2014 klo 9.15 Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, Fazer À la Carte -ravintolassa, Aleksanterinkatu 52.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille pidetään tänään 29.10.2014 klo 11.15. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8864 8511 ja näppäilemällä pyydettäessä neuvottelunumeron *657899* tähtineen. Osallistujia pyydetään lataamaan etukäteen presentaatio, joka on saatavilla klo 9.15 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Lisätietoja:
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. (09) 121 3351
Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. (09) 121 3558


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Nora Malin
viestintäjohtajaJakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

 STOCKMANN Q3 2014 FIN.pdf


Takaisin listaukseen