Stockmann-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013

Liikevoitto laski heikossa markkinatilanteessa, verohyvitys nosti osakekohtaista tulosta

Helsinki, Suomi, 2013-10-30 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 30.10.2013 klo 8.00

Heinä–syyskuu 2013:
Konsernin liikevaihto oli 454,4 miljoonaa euroa (485,1 miljoonaa euroa), laskua 4,6 prosenttia ilman lopetettuja franchising-toimintoja.
Liikevoitto oli 10,7 miljoonaa euroa (17,1 miljoonaa euroa).

Tammi–syyskuu 2013:
Konsernin liikevaihto oli 1 429,3 miljoonaa euroa (1 472,6 miljoonaa euroa), laskua 1,4 prosenttia ilman lopetettuja franchising-toimintoja.
Liikevoitto oli 6,1 miljoonaa euroa (30,5 miljoonaa euroa).
Katsauskauden tulos oli 11,9 miljoonaa euroa (5,8 miljoonaa euroa).
Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,08 euroa).
Lindexin saama 25,1 miljoonan verohyvitys paransi osakekohtaista tulosta 0,35 euroa.

Koko vuoden näkymiä muutettu: Stockmann-konsernin liikevaihdon vuonna 2013 odotetaan laskevan hiukan vuodesta 2012, kun mukaan ei lasketa lopetettuja franchising-toimintoja. Vaikka pääosa Stockmannin liikevoitosta muodostuu vuoden viimeisen neljänneksen aikana, vuoden 2013 liikevoiton ei arvioida yltävän edellisvuoden tasolle.

Stockmann arvioi aiemmin, että liikevaihto kasvaisi vuonna 2013, kun mukaan ei lasketa lopetettuja franchising-toimintoja. Liikevoiton ei arvioitu ylittävän vuoden 2012 tasoa.

Toimitusjohtaja Hannu Penttilä:
”Vähittäiskaupan markkinaympäristö oli vuoden kolmannella neljänneksellä erittäin heikko erityisesti Suomessa. Kuluttajien luottamus pysyi alhaisella tasolla ja lämmin sää vaikutti negatiivisesti syysmuodin myyntiin. Lisäksi heikentyneet Venäjän, Ruotsin ja Norjan valuutat laskivat Stockmannin euromääräistä liikevaihtoa. Näiden johdosta vuosineljänneksen liikevaihtotavoitetta ei saavutettu.

Stockmann-konsernin yksiköistä Lindex pärjäsi parhaiten vaikeassa markkinatilanteessa ja kasvatti markkinaosuuttaan kaikilla päämarkkinoillaan. Lindexin liikevoitto kasvoi kolmannella neljänneksellä. Tavarataloryhmän liikevoitto laski verrattuna vuoteen 2012. Erityisesti heikentynyt rupla laski myyntikatetta ja liikevoittoa. Myös muutosprosessissa olevan Seppälän liikevoitto laski edellisvuodesta.

Nettotulostamme nosti verohyvitys, joka johtui Ruotsin ja Saksan veroviranomaisten aiemmin tekemästä päätöksestä poistaa Lindexin kaksinkertainen verotus verovuosilta 1999–2005. Tämän takia Stockmannin osakekohtainen tulos kasvoi merkittävästi.

Katsauskauden jälkeen järjestetty tavaratalojen Hullut Päivät -kampanja saavutti uuden myyntiennätyksen ja kampanjan liikevaihto kasvoi kaikilla markkina-alueilla. On kuitenkin epävarmaa, miten kuluttajat käyttäytyvät vuoden viimeisen neljänneksen loppupuolella, jolla on tärkein merkitys Stockmannin koko vuoden liikevoitolle. Keväällä aloitettu kustannussäästöohjelma jatkuu. Lisäksi on äärimmäisen tärkeää toteuttaa rakenteellisia muutoksia, joiden avulla sopeutetaan kustannusrakennetta vastaamaan myynnin pienenemiseen.”

Vuoden 2013 näkymät
Euroopan taloustilanteen arvioidaan kehittyvän heikosti loppuvuonna 2013, mikä aiheuttaa epävarmuutta vähittäiskaupan markkinakehitykseen. Ostovoiman aleneminen voi heikentää kuluttajaluottamusta entisestään. Näyttääkin todennäköiseltä, että Suomen markkinoilla matala tai nollakasvu voi jatkua pitkään. Ruotsissa näkymien odotetaan paranevan hiukan vuoden 2013 loppua kohden.

Venäjän rupla on heikentynyt ja maan bruttokansantuotteen kasvuennusteita on laskettu viime kuukausina. Tämän vuoksi Venäjän markkinoiden näkymät ovat epävarmat. Vähittäiskaupan kehitys on ollut vakaata Baltian maissa. Alhainen kuluttajaluottamus voi kuitenkin heikentää kuluttajien ostohalukkuutta kaikilla markkina-alueilla.

Stockmann lopetti Bestseller-franchising-toiminnan Venäjällä ja Zara-franchising-toiminnan Suomessa, mikä hidastaa jonkin verran liikevaihdon kasvua. Venäjällä franchising-toiminnan lopetus parantaa kuitenkin liikevoittoa. Toiminnassa kiinnitetään huomiota kustannustehokkuuteen erityisesti Suomessa, jossa on aloitettu kustannussäästöohjelma. Konsernin investointien arvioidaan jäävän poistoja pienemmiksi ja olevan noin 60 miljoonaa euroa vuonna 2013.

Stockmann on muuttanut koko vuoden näkymiään. Stockmann-konsernin liikevaihdon vuonna 2013 odotetaan laskevan hiukan vuodesta 2012, kun mukaan ei lasketa lopetettuja franchising-toimintoja. Vaikka pääosa Stockmannin liikevoitosta muodostuu vuoden viimeisen neljänneksen aikana, vuoden 2013 liikevoiton ei arvioida yltävän edellisvuoden tasolle.

Aikaisempi ennuste (julkaistu 16.4.2013): Stockmann-konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2013, kun mukaan ei lasketa lopetettuja franchising-toimintoja. Liikevoiton ei arvioida ylittävän vuoden 2012 tasoa. 

Avainlukuja

  7-9/2013 7-9/2012 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012
Liikevaihto, Me 454,4 485,1 1 429,3 1 472,6 2 116,4
Liikevaihdon kasvu, % -6,3 5,2 -2,9 6,8 5,5
Suhteellinen myyntikate, % 49,5 50,6 48,2 49,5 49,5
Liikevoitto, Me 10,7 17,1 6,1 30,5 87,3
Nettorahoituskulut, Me 4,1 7,5 18,6 23,8 32,4
Tulos ennen veroja, Me 6,5 9,6 -12,5 6,8 54,9
Katsauskauden tulos, Me 28,9 8,1 11,9 5,8 53,6
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e 0,40 0,11 0,16 0,08 0,74
Oma pääoma/osake, e     11,88 11,75 12,40
Liiketoiminnan rahavirta, Me -47,9 -32,4 -57,8 -17,5 123,7
Investoinnit, Me 15,3 17,6 43,7 40,9 60,3
Nettovelkaantumisaste, %     111,5 111,0 90,9
Omavaraisuusaste, %     39,9 39,1 42,8
Osakkeiden määrä, laimentamaton, painotettu keskiarvo, 1000 kpl     72 049 71 911 71 945
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, %     3,6 5,1 5,1
Henkilöstö, keskimäärin 14 685 15 505 14 830 15 437 15 603


Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsauksesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.stockmanngroup.com.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä puhelinkonferenssi
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 30.10.2013 klo 9.15 Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, F8 Tema -ravintolassa, Aleksanterinkatu 52.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille pidetään tänään 30.10.2013 klo 11.15. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8864 8511 ja näppäilemällä pyydettäessä neuvottelunumeron *657899* tähtineen. Osallistujia pyydetään lataamaan etukäteen presentaatio, joka on saatavilla klo 9.15 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Lisätietoja:
Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, puh. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. (09) 121 3351


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp


Hannu Penttilä
toimitusjohtaja


Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

 OVK Q3 2013 FIN.pdf


Takaisin listaukseen