Stockmann-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2012

Liikevoiton kasvu jatkui toisella neljänneksellä

Helsinki, Suomi, 2012-08-10 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 10.8.2012 klo 8.00

Huhtikuu - kesäkuu 2012:
Konsernin liikevaihto kasvoi 5,3 prosenttia ja oli 537,2 Me (510,2 Me).
Liiketulos kasvoi 16,0 prosenttia ja oli 29,7 Me (25,6 Me).

Tammikuu - kesäkuu 2012:
Konsernin liikevaihto kasvoi 7,6 prosenttia ja oli 987,5 Me (917,9 Me).
Liiketulos oli 13,4 Me (-4,4 Me).
Katsauskauden tulos oli -2,3 Me (-20,1 Me).
Osakekohtainen tulos oli -0,03 e (-0,28 e).

Vuoden 2012 näkymät entisellään: Stockmann arvioi konsernin liikevaihdon ja liikevoiton olevan suurempia kuin vuonna 2011, jollei markkinatilanne heikkene merkittävästi.

Toimitusjohtaja Hannu Penttilä:
Stockmann-konsernin liikevaihto jatkoi kasvuaan vuoden 2012 toisella neljänneksellä. Tavarataloryhmän kasvua vauhdittivat onnistunut Hullut Päivät -kampanja ja uusimpien tavaratalojen myönteisen kehityksen jatkuminen Venäjällä. Lindex paransi liikevaihtoaan ja kasvatti markkinaosuuttaan kaikilla markkinoilla.

Liikevoittomme kasvoi neljänneksen aikana 4,1 miljoonalla eurolla, eli alkuvuonna alkanut vahva kehitys jatkui. Liiketulos Venäjällä parani merkittävästi huolimatta tappiollisista, vuoden 2012 aikana lopetettavista Bestseller-toiminnoista. Lindex paransi neljänneksen aikana tulostaan selkeästi menestyksekkään kesämalliston ansiosta. Seppälän liiketoiminta on kehittynyt odotettua heikommin. Perustimmekin yhteisen Muotiketjut-liiketoimintayksikön, jonka tavoitteena on vauhdittaa kasvua ja hyödyntää synergioita Lindex- ja Seppälä-ketjuissa.

Toisen vuosipuoliskon markkinanäkymät ovat edelleen epävarmat Euroopan ratkaisemattoman velkakriisin takia. Meillä on kuitenkin hyvät asemat saavuttaa koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton kasvutavoitteet, jollei markkinatilanne heikkene merkittävästi.

PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Stockmann-konsernin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat vähintään 20 prosentin sijoitetun pääoman tuotto, vähintään 12 prosentin liikevoittomarginaali, myynnin yleistä markkinakehitystä nopeampi kasvu ja vähintään 40 prosentin omavaraisuusaste. Yhtiön hallitus päätti kesäkuussa 2010 asettaa tavoitteiden saavuttamisen tavoiteaikatauluksi vuoden 2015.

Edelleen jatkuvan taloudellisen epävarmuuden ja ratkaisemattoman Euroopan velkakriisin takia hallitus on nyt todennut, että pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät entisellään, mutta tavoitteiden saavuttaminen asetetussa aikataulussa ei ole realistista nykyisessä markkinatilanteessa.

LOPPUVUODEN 2012 NÄKYMÄT

Maailmantalouden vakiintumaton tila ja ratkaisematon Euroopan velkakriisi luovat haastavat lähtökohdat tulevaisuuden arvioinnille, erityisesti vähittäismarkkinoiden pitkän aikavälin kehityksen osalta. Kuluttajien ostokäyttäytymisen heikkenemisestä on merkkejä erityisesti Suomessa, jossa kuluttajien luottamus omaan talouteen on heikentynyt.

Venäjän markkinat jatkanevat Pohjoismaita parempaa kehitystä, erityisesti jollei raakaöljyn hinta merkittävästi laske nykyiseltä tasoltaan. Baltian maiden kuluttajamarkkinoiden positiivisen kehityksen arvioidaan jatkuvan. Toisaalta korkea epävarmuus ja kuluttajien alhainen luottamus voivat edelleen heikentää kuluttajien ostohalukkuutta kaikilla markkinoilla.

Kohtuuhintaisten muotivaatteiden markkinat kehittyivät heikosti vuonna 2011 erityisesti Ruotsissa. Heikko kehitys jatkui vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla. Markkinoiden arvioidaan parantuvan syksyllä verrattuna vuoden 2011 heikkoon toiseen puoliskoon.

Stockmannin päätös lopettaa tappiollinen Bestseller-franchising-toiminta vuonna 2012 vähentää hieman Venäjän liikevaihtoa, mutta parantaa liikevoittoa vuodesta 2013 alkaen. Stockmann tavoittelee Venäjällä positiivista liikevoittoa vuonna 2012 ilman Bestseller-toimintoja.

Vuonna 2012 Stockmann keskittyy hyödyntämään täydellä teholla aiemmin tehtyjä investointeja ja pyrkii pääomien tehokkaaseen käyttöön. Lisäksi kaikissa yksiköissä keskitytään kustannustehokkaaseen toimintaan. Konsernin investointien arvioidaan jäävän selvästi poistojen alle ja olevan yhteensä noin 50 miljoonaa euroa vuonna 2012.

Stockmann arvioi konsernin liikevaihdon ja liikevoiton olevan suurempia kuin vuonna 2011, jollei markkinatilanne heikkene merkittävästi.

Avainlukuja
 

  46/2012 46/2011 16/2012 16/2011 112/2011
Liikevaihto, Me 537,2 510,2 987,5 917,9 2 005,3
Liikevaihdon kasvu, % 5,3 13,0 7,6 11,4 10,1
Suhteellinen myyntikate, % 49,7 49,5 48,9 48,6 48,7
Liikevoitto, Me 29,7 25,6 13,4 -4,4 70,1
Nettorahoituskulut, Me 7,5 9,2 16,2 17,5 34,4
Tulos ennen veroja, Me 22,2 16,4 -2,8 -21,9 35,7
Katsauskauden tulos, Me 18,6 14,7 -2,3 -20,1 30,8
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e 0,26 0,21 -0,03 -0,28 0,43
Oma pääoma/osake, e     11,60 11,31 12,11
Liiketoiminnan rahavirta, Me 88,2 70,9 14,9 -74,6 66,2
Investoinnit, Me 13,0 15,2 23,3 39,0 66,0
Nettovelkaantumisaste, %     104,1 114,9 95,3
Omavaraisuusaste, %     41,0 39,1 42,2
Osakkeiden määrä, laimentamaton, painotettu keskiarvo,
1 000 kpl
    71 842 71 150 71 496
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk     5,1 3,9 4,1
Henkilöstö, keskimäärin 15 749 16 072 15 403 15 812 15 964


Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin osavuosikatsauksesta Q2 2012 ja sisältää sen olennaiset tiedot. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.stockmanngroup.com.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä puhelinkonferenssi
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 10.8.2012 klo 9.15 Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, F8 Tema -ravintolassa, Aleksanterinkatu 52.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille pidetään tänään 10.8.2012 klo 11.15. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8864 8511 ja näppäilemällä pyydettäessä neuvottelunumeron *657899* tähtineen. Osallistujia pyydetään lataamaan etukäteen presentaatio, joka on saatavilla klo 9.15 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Lisätietoja:
Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, puh. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. (09) 121 3351


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja


Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

 Q2 2012 FIN.pdf


Takaisin listaukseen