Stockmann-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2012

Liiketulos parani 14 miljoonaa euroa edellisvuodesta

Helsinki, Suomi, 2012-04-27 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 27.4.2012 klo 8.00

Tammikuu - maaliskuu 2012:
Konsernin liikevaihto kasvoi 10,4 prosenttia ja oli 450,3 Me (407,7 Me).
Liiketulos oli -16,2 Me (-29,9 Me).
Katsauskauden tulos oli -20,9 Me (-34,8 Me).
Osakekohtainen tulos oli -0,29 e (-0,49 e).

Toimitusjohtaja Hannu Penttilä:
Stockmann-konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä kaikissa liiketoimintayksiköissä. Pietarin tavaratalo vauhditti liikevaihdon kasvua Venäjällä, mutta olen erityisen iloinen, että myynti kasvoi kaikilla markkina-alueilla epävarmasta markkinaympäristöstä huolimatta.

Kohtuuhintaisen muodin markkinoiden parantumisesta on merkkejä vuoden 2011 heikon kehityksen jälkeen. Ruotsin muotimarkkinat kasvoivat maaliskuussa vuoden ajan jatkuneen myynnin laskun jälkeen. Lindex on kasvattanut markkinaosuuttaan niin Ruotsissa kuin muillakin markkinoilla.

Stockmannin ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos on sesonkiluonteisuudesta johtuen tyypillisesti tappiollinen. Tänä vuonna hyvä myyntivolyymi vähensi kulujen suhteellista osuutta ja kasvatti liiketulosta lähes 14 miljoonalla eurolla. Lindexin tuloskehitys oli erittäin hyvää, erityisesti maaliskuussa. Onnistuimme parantamaan liiketulosta merkittävästi Venäjällä tavaratalojen kasvaneen liikevaihdon ansiosta. Tämä luo hyvät lähtökohdat saavuttaa Venäjällä positiivinen koko vuoden liikevoitto ilman Bestseller-toimintoja.

Katsauskauden jälkeen, huhtikuussa järjestetty Hullut Päivät -kampanja teki jälleen kerran liikevaihtoennätyksen 13 prosentin kasvulla. Tämä on erinomainen aloitus toiselle neljännekselle, ja meillä on hyvät asemat myönteiseen tuloskehitykseen loppuvuonna 2012. Epävarmat markkinat on kuitenkin otettava huomioon, sillä ne voivat aiheuttaa häiriöitä kuluttajien käyttäytymiseen. Arvioimme Stockmannin koko vuoden liikevoiton olevan suurempi kuin vuonna 2011, jollei markkinakehitys heikkene merkittävästi.


Vuoden 2012 näkymät
Maailmantalouden vakiintumaton tila ja ratkaisematon Euroopan velkakriisi luovat haastavat lähtökohdat tulevaisuuden arvioinnille, erityisesti vähittäismarkkinoiden pitkän aikavälin kehityksen osalta. Tällä hetkellä markkinoiden tunnelma on positiivisempi kuin aiemmin tänä vuonna.

Venäjän markkinat jatkanevat Pohjoismaita parempaa kehitystä, jollei raakaöljyn hinta merkittävästi laske nykyiseltä tasoltaan. Baltian maiden kuluttajamarkkinoiden positiivisen kehityksen arvioidaan jatkuvan. Toisaalta korkea epävarmuus ja kuluttajien alhainen luottamus voivat edelleen heikentää kuluttajien ostohalukkuutta kaikilla markkinoilla.

Kohtuuhintaisten muotivaatteiden markkinat kehittyivät heikosti vuonna 2011 erityisesti Ruotsissa. On merkkejä, että markkinatilanne on parantumassa vuoden 2012 aikana.

Stockmannin päätös lopettaa tappiollinen Bestseller-franchising-toiminta vuonna 2012 vähentää hieman Venäjän liikevaihtoa mutta parantaa liikevoittoa vuodesta 2013 alkaen. Stockmann tavoittelee Venäjällä positiivista liikevoittoa vuonna 2012 ilman Bestseller-toimintoja.

Vuonna 2012 Stockmann keskittyy hyödyntämään täydellä teholla aiemmin tehtyjä investointeja ja pyrkii pääomien tehokkaaseen käyttöön. Lisäksi kaikissa yksiköissä keskitytään kustannustehokkaaseen toimintaan. Konsernin investointien arvioidaan jäävän selvästi poistojen alle ja olevan yhteensä noin 50 miljoonaa euroa vuonna 2012.

Stockmann arvioi konsernin liikevaihdon ja liikevoiton olevan suurempia kuin vuonna 2011, jollei markkinatilanne heikkene merkittävästi.


Avainlukuja
 

  1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011
Liikevaihto, Me 450,3 407,7 2 005,3
Liikevaihdon kasvu, % 10,4 9,4 10,1
Suhteellinen myyntikate, % 48,0 47,4 48,7
Liikevoitto, Me -16,2 -29,9 70,1
Nettorahoituskulut, Me 8,7 8,3 34,4
Tulos ennen veroja, Me -24,9 -38,3 35,7
Katsauskauden tulos, Me -20,9 -34,8 30,8
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e -0,29 -0,49 0,43
Oma pääoma/osake, e 11,30 11,13 12,11
Liiketoiminnan rahavirta, Me -73,3 -145,4 66,2
Investoinnit, Me 10,3 23,8 66,0
Nettovelkaantumisaste, % 112,5 119,7 95,3
Omavaraisuusaste, % 38,5 36,8 42,2
Osakkeiden määrä, laimentamaton, painotettu keskiarvo, 1 000 kpl 71 841 71 146     71 496
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk 4,8 4,3 4,1
Henkilöstö, keskimäärin 15 057 15 552 15 964


Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin osavuosikatsauksesta Q1/2012 ja sisältää sen olennaiset tiedot. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.stockmanngroup.fi.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä puhelinkonferenssi
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 27.4.2012 klo 9.15 Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, F8 Tema -ravintolassa, Aleksanterinkatu 52.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille pidetään tänään 27.4.2012 klo 11.15. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8864 8511 ja näppäilemällä pyydettäessä neuvottelunumeron *657899* tähtineen. Osallistujia pyydetään lataamaan etukäteen presentaatio, joka on saatavilla klo 9.15 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Lisätietoja:
Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, puh. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. (09) 121 3351


www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja


Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

 Q1 2012 FIN.pdf


Takaisin listaukseen