STOCKMANNIN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 8.12.2004

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 8.12.2004 klo 14.00

STOCKMANNIN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 8.12.2004

Helsingissä 8.12.2004 pidetty Stockmann Oyj Abp:n ylimääräinen yhtiökokous päätti jakaa ylimääräisenä osinkona viime vuodelta 1,00 euroa osakkeelta.

Stockmannin toimitusjohtaja Hannu Penttilä sanoi yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa Helsingissä 8.12.2004 Stockmannin tulleen tunnetuksi yrityksenä, joka jakaa hyviä osinkoja. Penttilä totesi, että hyvän tuloskehityksen lisäksi korkea vakavaraisuus, hyvä rahoitusasema ja aikaisempien vuosien käyttämättömät veroylijäämät, jotka vuodenvaihteessa voimaan astuvan verouudistuksen vuoksi käyvät hyödyttömiksi, ovat hyviä perusteluja hallituksen ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdottamalle ylimääräiselle osingonjaolle.

Ylimääräinen osinko 1,00 euroa osakkeelta

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan 30.3.2004 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn 1,35 euron (0,90 e + 0,45 e) osingon lisäksi ylimääräistä osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Ylimääräisenä osinkona maksetaan yhteensä 52,8 miljoonaa euroa. Ylimääräinen osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 13.12.2004 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Ylimääräisen osingon maksupäivä on 20.12.2004.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen