STOCKMANNIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 16.3.2010

STOCKMANN Oyj Abp Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 16.3.2010 klo 18.30

STOCKMANNIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 16.3.2010

STOCKMANNIN SUURIMMAT INVESTOINNIT VALMISTUVAT

Helsingissä 16.3.2010 pidetty Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2009, myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille ja päätti jakaa osinkona viime vuodelta 0,72 euroa osakkeelta. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Toimitusjohtajan katsaus

Katsauksessaan Stockmannin yhtiökokouksessa Helsingissä 16.3.2010 toimitusjohtaja Hannu Penttilä totesi vuoden 2008 jälkipuoliskolla alkaneen maailmantalouden taantuman lyöneen vahvasti leimansa Stockmann-konsernin toimintaan vuoden 2009 aikana. Kysyntä supistui kaikilla markkinoilla, minkä lisäksi Stockmannin kannalta keskeiset valuutat, Venäjän rupla sekä Ruotsin ja Norjan kruunut, devalvoituivat voimakkaasti. Baltian maiden markkinat romahtivat reippaasta kasvusta vapaaseen pudotukseen.

Stockmann ryhtyi voimakkaisiin vastatoimiin, joiden onnistumisen ansiosta se selvisi historiallisen vaikeasta vuodesta kohtuullisen pienin kolhuin. Suhteellinen myyntikate aleni vain 0,2 prosenttiyksikköä ja oli 48,1 prosenttia, konsernin kustannukset alenivat 53,7 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta, pääomaa vapautettiin 84,4 miljoonaa euroa, ja vakavaraisuus ylitti tavoitteena olleen 40 prosentin rajan päätyen vuoden lopussa 44,1 prosenttiin. Velkaantumisaste oli hyväksyttävällä 72 prosentin tasolla.

Lindexin tuloksentekokyky ylitti Penttilän mukaan Stockmannin omatkin odotukset. Se pystyi erittäin vaikeassa markkinatilanteessa kasvattamaan markkinaosuuttaan kaikilla päämarkkinoillaan ja tekemään paikallisissa valuutoissa laskettuna historiansa parhaan liikevoiton. Lindex valittiin Ruotsissa vuoden 2009 parhaaksi muotiketjuksi ja palkittiin lisäksi parhaasta myymäläinteriööristä. Penttilä arveli ehkä olleen osittain Lindexistä johtuvaa, että myös Stockmann-konserni valittiin Suomen Kuvalehden järjestämässä kilpailussa vuoden 2009 parhaaksi yritykseksi sarjassa ”kansainvälistyjät”.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä kaikki Stockmannin liiketoimintayksiköt paransivat kertaeristä puhdistettua liikevoittoaan. Kun maailman talous on vuoden 2010 aikana hiljalleen toipumassa, Stockmann odottaa myynnin hitaan kasvun käynnistyvän ja uusien avausten vauhdittavan myyntiä vuoden loppua kohden. Liikevoiton arvioidaan edelleen kasvavan sekä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä että koko vuoden osalta.

Stockmann on elänyt historiansa suurinta investointivaihetta. Vuosi 2010 on viimeinen niistä neljästä vuodesta, jolloin konsernin investoinnit ovat vuosittain ylittäneet 150 miljoonaa euroa. Projektien nyt valmistuessa siirrytään vuodesta 2011 alkaen vaiheeseen, jolloin vuotuisten investointien taso putoaa noin 90-100 miljoonalla eurolla. Ensi vuonna Stockmannin suurimmat investoinnit ovat ensimmäistä kertaa täyden vuoden käytössä, ja kassavirta paranee merkittävästi.

Helsingin tavaratalon laajennuksen merkittävimmät kaupalliset lisäalueet tulevat kokonaisuudessaan käyttöön marraskuun aikana. Syksyyn mennessä myös Helsingin Keskuskadun remontti valmistuu kokonaisuudessaan kävelyalueeksi. Moskovan viides tavaratalo avattiin maaliskuussa. Marraskuussa otetaan Pietarissa käyttöön kauppakeskus- ja tavaratalokiinteistö Nevsky Centre, joka on kaupalliselta pinta-alaltaan viiden hehtaarin laajuinen. Siihen sijoittuvat Stockmannin Venäjän lippulaivatavaratalo, joka on koko ketjun toiseksi suurin Stockmann-tavaratalo, Stockmannin omien muotiketjujen myymälöitä sekä nimekkäiden konsernin ulkopuolisten ketjujen myymälöitä.

Syksyllä lanseerataan Stockmannin omistaman Suomen suurimman etäkaupan Hobby Hallin rinnalle stockmann.com -verkkokauppa, joka on osa Stockmann-tavaratalojen monikanavastrategiaa.

Vuonna 2011 avataan kriisin alta kahdella vuodella lykätty Stockmann-tavaratalo Jekaterinburgissa Venäjällä.

Lindex jatkoi viime vuonna kasvuaan avaamalla 34 uutta myymälää sekä entisille että uusille markkina-alueille, viimeisimpänä Slovakiaan. Sen laajentumissuunnitelma tälle vuodelle käsittää noin 40 uutta myymälää, osin omia, osin franchising-partnerien avaamia. Kokonaan uusilla markkina-alueilla tulevat toimimaan franchising-myymälät Egyptissä, Dubaissa ja Bosnia-Hertsegovinassa. Tämän lisäksi Lindex laajentaa verkkokauppaansa Suomeen. Jo viime vuonna se laajensi verkkokauppansa Ruotsista Tanskaan. Myös Seppälä jatkaa laajentumistaan ja avaa tänä vuonna 5-8 uutta myymälää.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että osinkona tilikaudelta 2009 maksetaan 0,72 euroa osakkeelta eli 87,8 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko maksetaan 7.4.2010 niille osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä 19.3.2010 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä, ja valitsi valiokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenet ministeri Christoffer Taxellin, toimitusjohtaja Erkki Etolan, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Berghin, professori Eva Liljeblomin, toimitusjohtaja Kari Niemistön, kestävän kehityksen johtaja Carola Teir-Lehtisen ja kamarineuvos Henry Wiklundin uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin toimitusjohtaja Charlotta Tallqvist-Cederberg samaksi toimikaudeksi.

Järjestäytymiskokouksessaan 16.3.2010 hallitus valitsi puheenjohtajakseen edelleen ministeri Christoffer Taxellin ja varapuheenjohtajakseen edelleen toimitusjohtaja Erkki Etolan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi ministeri Christoffer Taxellin ja muiksi jäseniksi toimitusjohtaja Erkki Etolan, toimitusjohtaja Charlotta Tallqvist-Cederbergin ja kamarineuvos Henry Wiklundin.

Tilintarkastajat

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edelleen KHT-tilintarkastaja Jari Härmälä ja KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Avainhenkilöiden optio-ohjelma

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen Stockmannin ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille annetaan 1 500 000 kappaletta optio-oikeuksia. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet ovat osa konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää ja tärkeä osa yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämistä kansainvälisillä rekrytointimarkkinoilla. Optio-oikeuksista 500 000 kappaletta merkitään tunnuksella 2010A, 500 000 kappaletta tunnuksella 2010B ja 500 000 kappaletta tunnuksella 2010C. Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2010A 1.3.2013 - 31.3.2015, optio-oikeudella 2010B 1.3.2014 - 31.3.2016 ja optio-oikeudella 2010C 1.3.2015 - 31.3.2017. Yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden Stockmann Oyj Abp:n B-sarjan osakkeen, joten optio-oikeuksilla voidaan merkitä osakkeita yhteensä enintään 1 500 000 kappaletta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2010A on yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. - 28.2.2010 lisättynä vähintään 10 prosentilla, optio-oikeuksilla 2010B yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. - 28.2.2011 lisättynä vähintään 10 prosentilla ja optio-oikeuksilla 2010C yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. - 29.2.2012 lisättynä vähintään 10 prosentilla. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 3 000 000 eurolla.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen