ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 10. PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOIKEUDEN MUUTTUMISESTA

STOCKMANN Oyj Abp Suurimmat osakkeenomistajat -tiedote 20.1.2010 klo 20.00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 10. PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOIKEUDEN MUUTTUMISESTA

Stockmann on tänään saanut tiedon, että Hartwall Capital Oy:n (Y-tunnus 0711984-8) määräysvaltayhtiö HTT Holding Oy Ab:n (Y-tunnus 2279939-4) osuus Stockmann Oyj Abp:n äänimäärästä on ylittänyt 10 prosentin rajan 19.1.2010 tehdyn osakekaupan seurauksena.

1. Kohdeyhtiön nimi: Stockmann Oyj Abp

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 19.1.2010

3-6. Tarkka osuus Stockmann Oyj Abp:n osakepääomasta ja äänimäärästä

Y-tunnusOsakkeidenOsuus
määräosakepääomasta,
A+Bprosenttia
HTT Holding Oy Ab2279939-48.577.06312,06

Y-tunnusOsakkeidenOsuus
määrääänimäärästä,
A+Bprosenttia
HTT Holding Oy Ab2279939-48.577.06310,55
Osakeomistus jakautuu eri osakelajeihin siten, että A-osakkeiden määrä on 3.110.734 ja B-osakkeiden määrä 5.466.329.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen