STOCKMANNIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.3

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 25.3.2003 klo 19.00

STOCKMANNIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.3.2003

Helsingissä 25.3.2003 pidetty Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2002 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2002 osinkoa 0,70 euroa osakkeelta ja lisäksi 140-vuotisjuhlaosinkona 0,20 euroa osakkeelta.

Toimitusjohtajan katsaus

Katsauksessaan Stockmannin yhtiökokouksessa Helsingissä 25.3.2003 toimitusjohtaja Hannu Penttilä totesi yhtiön johdon uskovan alkaneen vuoden näkymien osalta, että konserni toimii strategisesti oikeilla markkina-alueilla. Kuluttajien luottamus oman taloutensa kehitykseen on Suomessa kaikesta epävarmuudesta huolimatta yhä poikkeuksellisen korkea moniin muihin Euroopan maihin verrattuna. Toisaalta Stockmann-konserni toimii Baltian ja Venäjän alueilla, joilla kasvu on talouden lähtökohdista johtuen ollut huomattavasti Suomea ja muuta Eurooppaa nopeampaa.

Stockmann-konsernin tavoitteena on, että myynti ylittää tänä vuonna 1,7 miljardia euroa ja että tulos jälleen paranee. Penttilän mukaan kahden ensimmäisen kuukauden myynti on osoittanut, että tälle vuodelle on saatu hyvä startti.

Osingot yhteensä 0,90 euroa osakkeelta

Yhtiökokous päätti, että osinkona vuodelta 2002 maksetaan 0,70 euroa osakkeelta sekä yhtiön 140-vuotisjuhlan kunniaksi lisäosinko 0,20 euroa osakkeelta eli yhteensä 0,90 euroa osakkeelta. Osinkoina maksetaan yhteensä 45,9 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan 4.4.2003 niille osakkaille, jotka täsmäytyspäivänä 28.3.2003 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen

Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa toimitusjohtaja Lasse Koivu, professori Eva Liljeblom ja ministeri Christoffer Taxell. Kaikki valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Järjestäytymiskokouksessaan 25.3.2003 hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen toimitusjohtaja Lasse Koivun ja varapuheenjohtajakseen toimitusjohtaja Erkki Etolan.

Tilintarkastajat

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT-tilintarkastaja Wilhelm Holmberg uudelleen sekä uutena KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajana jatkaa KPMG Wideri Oy Ab.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen