ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 10. PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOIKEUDEN MUUTTUMISESTA

STOCKMANN Oyj Abp Suurimmat osakkeenomistajat -tiedote 18.8.2009 klo 17.50

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 10. PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOIKEUDEN MUUTTUMISESTA

Stockmann on tänään saanut Föreningen Konstsamfundet r.f:ltä arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Konstsamfundet rf:n ja sen hallinnoiman KSF Media Holding Ab:n osuus Stockmann Oyj Abp:n osakepääomasta on alittanut 10 prosentin rajan 18.8.2009 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen yhteydessä. Samalla niiden osuus yhtiön äänimäärästä on laskenut alle 15 prosentin rajan.

1. Kohdeyhtiön nimi: Stockmann Oyj Abp

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 18.8.2009

3-6. Tarkka osuus Stockmann Oyj Abp:n osakepääomasta ja äänimäärästä

Y-tunnusOsakkeidenOsuus
määräosakepääomasta,
A+Bprosenttia
Föreningen0200196-35.433.9688,07
Konstsamfundet r.f.
KSF Media Holding Ab0195717-0939.3051,39
Yhteensä6.373.2739,46
Y-tunnusOsakkeidenOsuus
määrääänimäärästä,
A+Bprosenttia
Föreningen0200196-35.433.96812,18
Konstsamfundet r.f.
KSF Media Holding Ab0195717-0939.3051,91
Yhteensä6.373.27314,09
Osakeomistus jakautuu eri osakelajeihin siten, että A-osakkeiden määrä on 4.434.289 ja B-osakkeiden määrä 1.938.984, jolloin yhteenlaskettu osuus osakemäärästä on 9,46 prosenttia ja äänimäärästä 14,09 prosenttia.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen