ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 10. PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOIKEUDEN MUUTTUMISESTA

STOCKMANN Oyj Abp Pörssitiedote 27.6.2008 klo 17.45

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 10. PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOIKEUDEN MUUTTUMISESTA

Stockmann on tänään saanut Erkki Etolalta arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Erkki Etolan hallinnoimien yhtiöiden Etra Trading Oy, Etra Oy, Oy Maritim Ab sekä Erkki Etolan henkilökohtainen osuus Stockmann Oyj Abp:n osakepääomasta on alittanut 5 prosentin rajan 27.6.2008 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen yhteydessä.

1. Kohdeyhtiön nimi: Stockmann Oyj Abp

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 27.6.2008

3-6. Tarkka osuus Stockmann Oyj Abp:n osakepääomasta ja äänimäärästä

Y-tunnus,OsakkeidenOsuus
henkilötunnusmääräosakepääomasta,
A+Bprosenttia
Etra Trading Oy0107802-9462 2000,75
Etra Oy0107801-01 962 8643,18
Oy Maritim Ab0111324-2451 6680,73
Erkki Etola-9 9230,02
Yhteensä2 886 6554,68
Osakeomistus jakautuu eri osakelajeihin siten, että A-osakkeiden määrä on 1 891 676 ja B-osakkeiden määrä 994 979, jolloin yhteenlaskettu osuus äänimäärästä on 6,62 prosenttia.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen