STOCKMANN-KONSERNIN UUDET PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 14.6.2006 klo 16.30

STOCKMANN-KONSERNIN UUDET PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Stockmannin konsernirakenteen muututtua Stockmannin hallitus on tänään 14.6.2006 pitämässään strategiakokouksessa vahvistanut konsernille uudet, vuoteen 2011 ulottuvat taloudelliset tavoitteet. Tavoitteena on, että vuonna 2011 konsernin sijoitetun pääoman tuotto on 22 prosenttia ja liikevoittomarginaali 10 prosenttia. Muut taloudelliset tavoitteet eli vähintään 50 prosentin omavaraisuusaste ja markkinoiden kasvua nopeampi myynnin kasvu ovat ennallaan. Myös osingonjakopolitiikka säilyy ennallaan, eli tavoitteena on jakaa osinkoina yli 50 prosenttia varsinaisen liiketoiminnan tuloksesta, ottaen kuitenkin huomioon toiminnan kasvun vaatima rahoitus. Hallitus arvioi, että ulkomaantoiminnan osuus sekä myynnistä että tuloksesta on vuonna 2011 noin puolet.

Arvioituaan Stockmann-konsernin saavuttavan viime vuonna hallituksen vuonna 2001 asettamat taloudelliset tavoitteet hallitus asetti 15.6.2005 uudet vuoteen 2010 ulottuvat tavoitteet, jotka olivat vähintään 20 prosentin sijoitetun pääoman tuotto, vähintään 8 prosentin liikevoittomarginaali, myynnin markkinoiden kasvua nopeampi kasvu ja vähintään 50 prosentin omavaraisuus. Vuonna 2005 sijoitetun pääoman tuotto nousi 19,6 prosenttiin ja liikevoittomarginaali 6,7 prosenttiin. Myynnin kehitys ja omavaraisuusaste olivat asetettujen tavoitteiden mukaiset.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen