NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS STOCKMANNIN HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 3.2.2006 klo 16.00

NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS STOCKMANNIN HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

Stockmann Oyj Abp:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa 21.3.2006 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin seitsemän jäsentä ja että hallituksen nykyiset jäsenet toimitusjohtaja Lasse Koivu, toimitusjohtaja Erkki Etola, professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Kari Niemistö, ministeri Christoffer Taxell, viestintäjohtaja Carola Teir-Lehtinen ja kamarineuvos Henry Wiklund valittaisiin uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka.

Valiokunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot maksetaan edelleen osakepalkkioina. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 70 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 45 000 euroa vuodessa ja jäsenten palkkioksi 35 000 euroa vuodessa. Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan myös valiokunnan kokouksista.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen