JUSSI KUUTSA STOCKMANN-KONSERNIN JOHTORYHMÄN JÄSENEKSI

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 10.1.2006 klo 12.00

JUSSI KUUTSA STOCKMANN-KONSERNIN JOHTORYHMÄN JÄSENEKSI

Stockmann-konsernin johtoryhmää on vahvistettu nimittämällä tavarataloryhmän ulkomaantoimintojen johtaja, ekonomi Jussi Kuutsa konsernin ulkomaantoimintojen kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 10.1.2006 lukien.

Stockmann-konserni panostaa strategiansa mukaisesti voimakkaasti toimintansa laajentamiseen Venäjän ja Baltian maiden markkinoilla. Tässä tarkoituksessa konsernin johtoryhmää on vahvistettu nimittämällä tavarataloryhmän ulkomaantoimintojen johtaja, ekonomi Jussi Kuutsa konsernin ulkomaantoimintojen kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 10.1.2006 lukien. Uudessa tehtävässään Kuutsa vastaa konsernin ulkomaisesta liikepaikkahankinnasta ja projektien toteutuksesta, ulkomaiden hallintotoiminnoista sekä franchising-ketjujen liiketoiminnoista. Franchising-toiminnasta Kuutsa raportoi varatoimitusjohtaja Heikki Väänäselle ja muilta osin konsernin toimitusjohtajalle Hannu Penttilälle. Kuutsan asemapaikkana on toistaiseksi Pietari.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen