Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus ääniosuuden muuttumisesta; yhteisyrityssopimus Stockmannin osakeomistuksista

STOCKMANN Oyj Abp, Suurimmat osakkeenomistajat 28.3.2023 klo 8.00 EET

 

Stockmann Oyj Abp on vastaanottanut 27.3.2023 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Nordic Retail Partners JV LP:ltä.

 

Ilmoituksen tietojen mukaan Mercator Media Ab ja Peek & Cloppenburg Holding B.V. ovat solmineet yhteisyrityssopimuksen, jonka tarkoituksena on ohjata kunkin osapuolen oikeuksia ja velvollisuuksia tiettyjen yhteisyrityksen (Nordic Retail Partners JV LP) ja sen vastuunalaisen yhtiömiehen (general partner) (Nordic Retail Partners JV General Partner Ltd) toimintaa ja hallinnointia koskevien seikkojen osalta. Osapuolet ovat muodostaneet yhteisyrityksen yhdistääkseen osakeomistuksensa Stockmann Oyj Abp:ssä. Yhteisyrityssopimuksen mukaisesti Mercator Media Ab, Peek & Cloppenburg Holding B.V. ja kunkin osapuolen lähipiiriyhteisöt, mukaan lukien Föreningen Konstsamfundet r.f. ja JC Switzerland Holding AG, ovat siirtäneet kaikki osakkeensa Stockmann Oyj Abp:ssä yhteisyritys Nordic Retail Partners JV LP:lle.

 

Nordic Retail Partners JV LP:n kokonaisosuus ilmoituksen mukaan:

 

 

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Yhteenlaskettu %- osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

15,38 %

 0 %

15,38 %

155 880 206

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

N/A

N/A

N/A

 

 

Ilmoitetut tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

 

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji

ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Suora (AML 9:5)

Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009000251

 

23 973 564

 

15,38 %

A YHTEENSÄ

23 973 564

15,38 %

 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

 

Nimi

%-osuus osakkeista ja äänistä

%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä

Nordic Retail Partners JV
General Partner Ltd

0 %

0 %

0 %

Nordic Retail Partners JV LP

15,38 %

0 %

15,38 %

 

Lisätietoja:
Jari Latvanen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5606

 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen