Stockmann-konsernin vuoden 2022 vuosikatsaus ja vastuullisuuskatsaus on julkaistu

Olemme julkaisseet tänään Stockmannin vuoden 2022 vuosikatsauksen ja vastuullisuuskatsauksen. Molemmat katsaukset löytyvät suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi verkkosivuiltamme osana Stockmannin vuoden 2022 vuosiraportointikokonaisuutta: https://vuosi2022.stockmanngroup.com/.

Vuosikatsauksessa kuvaamme Stockmann-konsernin sekä divisiooniemme Lindexin ja Stockmannin liiketoimintaa, strategisia tavoitteita ja saavutuksia. Katsauksesta löytyvät niin tärkeimmät tunnusluvut kuin vuoden 2022 kohokohdat. Vastuullisuuskatsauksessamme kerromme Lindexin ja Stockmannin vastuullisuustyön teemoista, tavoitteista ja edistymisestä uudistettujen Global Reporting Initiative (GRI) -standardien mukaisesti.

Vuonna 2022 edistimme määrätietoi­sesti toimintamme vastuullisuuden kehittämistä. Konsernin strategiset painopisteet tukevat molem­pien divisiooniemme vastuullisen liiketoiminnan kestävää kasvua. Olemme ylpeitä sitoumuksestamme reiluihin ja vastuullisiin liiketoimin­tatapoihin sekä Science Based Targets initiatives (SBTi) -aloittei­seen, joka luo selkeät raamit tulevien vuosien kehitykselle. Tätä silmällä pitäen uudistimme myös Stockmann-konsernin CO₂-laskennan entistä kattavammaksi, jotta koko konsernille voidaan määrittää tieteeseen pohjautuvat (SBTi) ilmastotavoitteet vuoden 2023 aikana.

Vastuu ihmisistä, meitä ympäröivästä luonnosta, taloudesta ja yhteiskunnasta on keskeinen osa koko Stockmann-konsernin toimintaa. Olemme iloisia voidessamme jakaa tietoa sidosryhmillemme määrätietoisesta tekemisestämme ja edistymisestämme. Olemme matkalla, jonka varrella kohtaamme muuttuvia haasteita, mutta jossa pienilläkin teoilla on merkitystä. Tätä matkaa jatkamme määrä­tietoisesti ja kehitämme toimintaamme yhteistyössä sidosryh­miemme kanssa.

Stockmann Media Desk, puh. 050 389 0011, info@stockmann.com

Stockmann tarjoaa monipuolisen ja laadukkaan valikoiman muodin, kauneuden ja kodin tuotteita ihanan arjen ja juhlan rakentamiseen. Inspiroimme asiakkaitamme tekemään kestäviä ja vastuullisia valintoja. Stockmannilla on 8 tavarataloa Suomessa ja Baltiassa sekä verkkokauppa stockmann.com. Lisätietoja meistä löydät osoitteesta stockmanngroup.com.Stockmann Annual CRS.jpg

Takaisin listaukseen