Stockmannin tilinpäätös 2022 on julkistettu

STOCKMANN Oyj Abp, Tilinpäätös ja toimintakertomus 28.2.2023 klo 14.00 EET

Stockmann on julkaissut vuoden 2022 talouskatsauksen, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernin tilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä hallinnointiraportin ja palkitsemisraportin. Stockmannin vuosiraportointikokonaisuus, sisältäen lisäksi vuosikatsauksen ja vastuullisuusraportin, julkistetaan viikolla 9 osoitteessa https://vuosi2022.stockmanngroup.com/.

ESEF-asetuksen (European Single Electronic Format) mukainen xHTML-muotoinen talouskatsaus julkaistaan tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young on toimittanut kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportin ISAE 3000 mukaisesti koskien Stockmannin laatimaa ESEF-talouskatsausta. Talouskatsaus julkaistaan lisäksi vapaaehtoisesti pdf-tiedostona yhdessä hallinnointiraportin ja palkitsemisraportin kanssa. Pdf-muotoinen talouskatsaus ei täytä arvopaperimarkkinalain 7. luvun 5. pykälän mukaisia julkistamisvaatimuksia. 

Lisätietoja:
Annelie Forsberg, talousjohtaja, puh. +46 706 43 00 59
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. 09 121 3850
Marja-Leena Dahlskog, Head of Communication & IR puh. 050 502 0060

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet743700IFQI6W89M1IY95-2022-12-31-fi.zip
Stockmann s Corporate Governance 2022 FIN.pdf
Stockmann s Financial Review 2022 FIN.pdf
Stockmann s Remuneration Report 2022 FIN.pdf


Takaisin listaukseen