Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus ääniosuuden muuttumisesta; sopimus Stockmannin osakkeisiin liittyvien äänioikeuksien käyttämisestä

STOCKMANN Oyj Abp, Suurimmat osakkeenomistajat 11.1.2023 klo 22.30 EET

 

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann") on vastaanottanut 11.1.2023 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen JC Switzerland Holding AG:lta ("JC"). Ilmoituksen mukaan JC:n ääniosuus on 11.1.2023 ylittänyt 15 prosentin rajan.

 

Ilmoituksen tietojen mukaan JC ja Föreningen Konstsamfundet r.f. ("Konstsamfundet") ovat tehneet sopimuksen omistamiinsa Stockmann Oyj Abp:n osakkeisiin liittyvien äänioikeuksien käyttämisestä. Sopimuksen mukaisesti JC ja Konstsamfundet ja niiden tytäryhtiöt käyttävät kunkin omistamiin Stockmann Oyj Abp:n osakkeisiin liittyviä äänioikeuksia ja hallinnointioikeuksia vain siten kuin JC:n ja Konstsamfundetin välillä yhteisesti sovitaan. Siksi JC:n ja Konstsamfundetin tulee kummankin sisällyttää ilmoitukseen huomattavista omistus- ja ääniosuuksista kummankin hallussa olevien osakkeiden antamien äänioikeuksien yhteenlaskettu määrä. JC omistaa 7 818 466 osaketta, joiden lisäksi äänioikeuksien käyttöä koskevan sopimuksen johdosta JC pystyy ohjaamaan 16 155 098 äänioikeuden käyttöä yhdessä Konstsamfundetin kanssa.

 

JC Switzerland Holding AG:n kokonaisosuus ilmoituksen mukaan:

 

 

% osakkeista ja
äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Yhteenlaskettu %- osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen

5,02 % (osakkeet);

15,38 % (äänet)

 0 %

5,02 % (osakkeet);

15,38 % (äänet)

155 880 206

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

5,02 %

0 %

5,02 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

 

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji

ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Suora

(AML 9:5)

Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)

Suora

(AML 9:5)

Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009000251

7 818 466 (osakkeita ja ääniä)

16 155 098 (vain ääniä)

5,02 % (osakkeet ja äänet)

10,36 % (vain äänet)

A YHTEENSÄ

7 818 466 (osakkeita);

23 973 564 (ääniä)

5,02 % (osakkeet);

15,38 % (äänet)

 

Lisätietoja:
Jari Latvanen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5606

 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen