Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus ääniosuuden muuttumisesta; sopimus Stockmannin osakkeisiin liittyvien äänioikeuksien käyttämisestä

STOCKMANN Oyj Abp, Suurimmat osakkeenomistajat 11.1.2023 klo 22.30 EET

Stockmann Oyj Abp ("
Stockmann") on vastaanottanut 11.1.2023 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Konstsamfundet r.f.:ltä ("Konstsamfundet"). Ilmoituksen mukaan Konstsamfundetin ääniosuus on 11.1.2023 ylittänyt 15 prosentin rajan.

Ilmoituksen tietojen mukaan Konstsamfundet ja JC Switzerland Holding AG ("JC") ovat tehneet sopimuksen omistamiinsa Stockmann Oyj Abp:n osakkeisiin liittyvien äänioikeuksien käyttämisestä. Sopimuksen mukaisesti Konstsamfundet ja JC ja niiden tytäryhtiöt käyttävät kunkin omistamiin Stockmann Oyj Abp:n osakkeisiin liittyviä äänioikeuksia ja hallinnointioikeuksia vain siten kuin Konstsamfundetin ja JC:n välillä yhteisesti sovitaan. Siksi Konstsamfundetin ja JC:n tulee kummankin sisällyttää ilmoitukseen huomattavista omistus- ja ääniosuuksista kummankin hallussa olevien osakkeiden antamien äänioikeuksien yhteenlaskettu määrä. Konstsamfundet omistaa 15 101 147 osaketta, joiden lisäksi sen täysin omistama tytäryhtiö Mercator Media Ab omistaa 1 053 951 osaketta. Äänioikeuksien käyttöä koskevan sopimuksen johdosta Konstsamfundet pystyy lisäksi ohjaamaan 7 818 466 äänioikeuden käyttöä yhdessä JC:n kanssa.

 

Konstsamfundetin kokonaisosuus ilmoituksen mukaan:

 

 

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Yhteenlaskettu %- osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

10,36 % (osakkeet);

15,38 % (äänet)

 0 %

10,36 % (osakkeet);

15,38 % (äänet)

155 880 206

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

10,46 %

0 %

10,46 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

 

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji

ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Suora (AML 9:5)

Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009000251

15 101 147 (osakkeita ja ääniä)

1 053 951 (osakkeita ja ääniä),

7 818 466 (vain ääniä)

9,69 %

0,68 % (osakkeet ja äänet), 5,02 % (vain äänet)

A YHTEENSÄ

16 155 098 (osakkeita);

23 973 564 (ääniä)

10,36 % (osakkeet);

15,38 % (äänet)

 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

 

Nimi

%-osuus osakkeista ja äänistä

%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä

Föreningen Konstsamfundet r.f.

9,69% (osakkeet), 14,70% (äänet)

 

9,69% (osakkeet), 14,70% (äänet)

Mercator Media Ab

0,68% (osakkeet ja äänet)

 

0,68% (osakkeet ja äänet)

 

Lisätietoja:
Jari Latvanen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5606

 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen