Stockmann edistää kiertotalouden mukaisia toimenpiteitään – tavaratalokonserni mukaan Circular Design -ohjelmaan

 Stockmann panostaa tulevaisuudessa yhä vahvemmin tuotevalikoimiin ja palveluihin, jotka tukevat kiertotaloutta. Stockmann on valittu mukaan Circular Design – kehityspolku kohti kiertotaloutta -ohjelmaan, joka on ensimmäinen yrityksille suunnattu kokonaisuus, jossa syvennytään kiertotalouden mukaisen suunnittelun periaatteisiin ja käytännön ratkaisuihin. Stockmannin tavoitteena on kehittää toimintamalliaan sekä tuote- ja palvelusuunnitteluaan kohti kiertotaloutta.

Vuodenvaihteessa Suomessa alkaa ainutlaatuinen kiertotalouden mukaisia suunnitteluvalmiuksia kehittävä valmennusohjelma yrityksille, jonka toteutuksesta vastaavat muun muassa Design Forum Finland ja ympäristöministeriö. Ohjelma on osa Suomen kansallista kiertotalousohjelman toteuttamista. Stockmann on valittu mukaan ohjelmaan.

”Ohjelmaan mukaan pääsy on meille upea mahdollisuus ja tämä tukee konkreettista työtämme vastuullisuuden eteen. Olemme juuri päivittäneet Stockmannin vastuullisuusstrategian, jonka päämääränä on viedä yrityksemme kohti resurssiviisasta liiketoimintaa. Kiertotalouden kehittäminen on yksi tärkeä tavoitteemme”, sanoo Stockmannin toimitusjohtaja Jari Latvanen

Stockmannilla ympäristön kannalta tärkeitä painopistealueita tulevina vuosina ovat toimenpiteet ilmastomuutoksen hillitsemiseksi, kiertotalous kasvavana osana tuotevalikoimaa ja palveluita sekä ympäristön kannalta kestävän arvoketjun tukeminen. 

Stockmann tekee vahvasti sidosryhmäyhteistyötä kiertotalouden edistämiseksi koko toiminnassaan.
 
”Jo pitkään kiertotalousperiaatteet ovat ohjanneet tuotesuunnitteluamme ja päätöksiämme koskien muun muassa materiaalivalintoja ja -tehokkuutta. Osana muodin strategiaa olemme rakentaneet palveluja ja vastuullisia vaihtoehtoja asiakkaillemme second hand -muodin tukemiseksi Reloven ja Emmyn kanssa, ja elinkaaren loppuvaiheeseen olemme hakeneet ratkaisuja esimerkiksi tekstiilikierrätyksen osalta HSY:n kanssa. Lisäksi tavarataloissa on asiakkaillemme tarjolla korjaus- ja ompelupalveluita tuotteiden elinkaaren pidentämiseksi”, kertoo Stockmannin vastuullisuuspäällikkö Maija Ikävalko
   
Kiertotalouden mukaisessa toiminnassa tuotteet ja palvelut suunnitellaan kestämään aikaa ja kulutusta sekä säilyttämään arvonsa mahdollisimman pitkään koko elinkaaren ajan. Materiaaleja pyritään myös jatkohyödyntämään niiden käyttöajan päätyttyä uusien tuotteiden raaka-aineina.   

Takaisin listaukseen