Stockmann on allekirjoittanut Science Based Targets initiative -sitoumuksen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Stockmann-konserni on allekirjoittanut Science Based Targets initiative (SBTi) -sitoumuksen CO2-päästöjen vähentämistavoitteiden asettamiseksi YK:n Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.  Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen selvästi alle kahteen asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. SBTi-sitoumuksella Stockmann tehostaa toimiaan ja kehittää edelleen vähähiilistä tiekarttaa, päästöjen leikkaamiseksi ja ilmastoriskien vähentämiseksi. Stockmann määrittelee tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet aloitteen aikataulun mukaisesti kahden vuoden kuluessa. 

”Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen vaatii vaikuttavia ilmastotoimia sekä muutosta yritysten ajattelumallissa. Tässä kehityksessä myös Stockmann haluaa olla aktiivisesti mukana yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Vastuullisuudella on keskeinen rooli Stockmannin strategiassa ja liiketoiminnassa. Tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden asettaminen on tärkeä askel toimintamme kehittämisessä entistä vastuullisemmaksi ”, sanoo Stockmann-konsernin toimitusjohtaja Jari Latvanen

Stockmann osallistui YK:n Global Compactin Climate Ambition Accelerator -ohjelmaan syksyllä 2021. Ohjelmassa mukanaolo on vahvistanut ja tukenut konsernin ilmastotoimien eteen tehtävää työtä sekä lisännyt ymmärrystä edellytyksistä, joilla Stockmann voi kehittää toimintaansa 1,5 asteen tiekartan mukaisesti
 
”Tämä tavoitteidenasettamisprosessi tukee Stockmannin päivittäistä työtä kohti kestävämpää liiketoimintaa. Vastuu tulevaisuudesta on meillä kaikilla ja se koskee kaikkia toimialoja. Haluamme selvittää, miten voimme uudistaa liiketoimintamalliamme ja prosessejamme. Samalla tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta tästä tärkeästä asiasta,” sanoo Maija Niukkanen, Stockmannin vastuullisuuspäällikkö.   

Stockmann kartoittanut hiilidioksidipäästönsä vuodesta 2011 alkaen ja raportoinut ne CDP:n ilmasto-ohjelmassa.  

 

Takaisin listaukseen