Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

STOCKMANN Oyj Abp, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 16.9.2022 klo 16.30 EET

Stockmannin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu Stockmannin osakasluetteloon 1.9.2022 rekisteröityjen neljän äänimäärältään suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2023.

Stockmannin neljä suurinta osakkeenomistajaa 1.9.2022 olivat Föreningen Konstsamfundet -ryhmä, Denali European Opportunities Designated Activities Company, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma sekä Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Seuraavat henkilöt on nimetty heidän edustajikseen Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan:

Stefan Björkman, toimitusjohtaja, Föreningen Konstsamfundet r.f., edustaen osakkeenomistajaryhmää: Föreningen Konstsamfundet r.f., Mercator Media Ab, Kari Niemistö, Folkhälsan samfundet i Svenska Finland, Folkhälsans Forskningsstiftelse sr sekä Folkhälsan i Svenska Finland rf Inez och Julius Polins fond

Fabian Chrobog, johtaja, sijoitukset, North Wall Capital LLP

Markus Aho, johtaja, sijoitukset, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Björn Teir, toimitusjohtaja 1.11.2022–, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Lisäksi hallituksen puheenjohtaja Roland Neuwald toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, tel. +358 50 389 0013

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen