Stockmann on päättänyt saneerausohjelmansa mukaisesti 1 130 786 uuden osakkeen suunnatusta osakeannista

STOCKMANN Oyj Abp, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 21.7.2022 klo 13.30 EET

 

 Suunnattu osakeanti
Stockmann Oyj:n ("Stockmann" tai "Yhtiö") varsinainen yhtiökokous päätti 7.4.2021 Helsingin käräjäoikeuden 9.2.2021 Yhtiölle vahvistaman saneerausohjelman (muutoksineen, "Saneerausohjelma") määräysten mukaisesti valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 Yhtiön uuden osakkeen suunnatusta antamisesta Saneerausohjelman mukaisille ehdollisten ja riidanalaisten velkojen, sekä myöhemmin Saneerausohjelman aikana määräytyvien saneerausvelkojen velkojille, tarjotakseen mahdollisuuden konvertoida osan heidän saamisistaan Yhtiön osakkeiksi.

 

Yhtiön hallitus on tänään 21.7.2022 päättänyt Saneerausohjelman mukaisesti ja varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen 1 130 786 Yhtiön uutta osaketta (”Konversio-osakkeet”), jotka annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen sellaisille Yhtiön velkojille, joiden Saneerausohjelman mukaiset aikaisemmin ehdolliset tai riidanalaiset saneerausvelat on vahvistettu lopulliselta määrältään 14.7.2022 mennessä (”Osakeanti”), ja on hyväksynyt Osakeannissa tehdyt merkinnät.

 

Merkintähinta Osakeannissa oli 0,9106 euroa osakkeelta, joka on maksettu kuittaamalla saneerausvelkaa Saneerausohjelman mukaisesti. Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 1 130 786 osakkeella yhteensä 155 880 206 osakkeeseen.

 

Yhtiölle jää Osakeannin jälkeen edelleen Saneerausohjelmaan kuuluvaa riitaista, ehdollista ja enimmäismääräistä saneerausvelkaa, jonka maksuohjelman alainen määrä vahvistetaan myöhemmin ja jonka velkojat tulevat saataviensa vahvistuttua olemaan oikeutettuja konvertoimaan saneerausvelkasaatavaansa.

 

Osakkeiden rekisteröinti ja hakeminen kaupankäynnin kohteeksi
Konversio-osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 22.7.2022 ja kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille arviolta 26.7.2022. Konversio-osakkeet tuottavat niiden rekisteröimisestä ja arvo-osuustilille kirjaamisesta lähtien samat oikeudet kuin Yhtiön muut osakkeet.

 

Stockmann tulee lisäksi tänään jättämään hakemuksen Konversio-osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. Kaupankäynnin Konversio-osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 26.7.2022 kaupankäyntitunnuksella "STOCKA".

 

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. 050 389 0013

 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

 

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen