Stockmannin uudet osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin

STOCKMANN Oyj Abp, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 24.3.2022 klo 12.30 EET

Stockmann Oyj:n ("Stockmann" tai "Yhtiö") hallitus on Yhtiön aiemmin tiedottaman mukaisesti päättänyt laskea liikkeeseen 284 337 Yhtiön uutta osaketta (”Konversio-osakkeet”), jotka annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen sellaiselle Yhtiön velkojalle, jonka Helsingin käräjäoikeuden 9.2.2021 Yhtiölle vahvistaman saneerausohjelman (muutoksineen, "Saneerausohjelma") mukaiset aikaisemmin ehdolliset tai riidanalaiset saneerausvelat on vahvistettu lopulliselta määrältään 21.1.2022 mennessä (”Osakeanti”), ja on hyväksynyt Osakeannissa tehdyn merkinnän. Stockmann julkisti tiedon Osakeannista 23.3.2022.

Osakeannissa merkityt yhteensä 284 337 Konversio-osaketta on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin tänään 24.3.2022. Konversio-osakkeiden rekisteröinnin seurauksena Yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaislukumäärä on 154 749 420.

Konversio-osakkeet tuottavat niiden rekisteröimisestä ja merkitsijöiden arvo-osuustilille kirjaamisesta lähtien samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet, mukaan lukien oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet. Merkitsijöiden arvo-osuustilille kirjaamisen odotetaan tapahtuvan arviolta 28.3.2022. Kaupankäynnin Konversio-osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 28.3.2022 kaupankäyntitunnuksella "STOCKA".

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. 050 389 0013

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen