Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Stockmannin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

STOCKMANN Oyj Abp, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 31.1.2022 klo 11.00 EET

Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on kokouksessaan päättänyt tehdä 23.3.2022 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenmäärän olevan seitsemän (7).

Hallituksen jäsenet Esa Lager ja Leena Niemistö ovat ilmoittaneet, että he eivät ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseniksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Stefan Björkman, Anne Kuittinen, Roland Neuwald, Tracy Stone ja Harriet Williams valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti Timo Karppinen ja Sari Pohjonen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

”Timo Karppisen ja Sari Pohjosen vahva talousosaaminen tulevat tukemaan Stockmannin muutosmatkaa. Sekä Karppisella että Pohjosella on vankka kokemus muutosjohtamista voimakkaasti muuttuvissa toimintaympäristöissä. Haluamme myös kiittää Esa Lageria ja Leena Niemistöä lämpimästi heidän merkittävästä panoksestaan Stockmannin toiminnalle”, Stockmannin hallituksen puheenjohtaja Roland Neuwald toteaa.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet yhtiölle, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan Roland Neuwaldin hallituksen puheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituspalkkiot pidetään ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 80 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 40 000 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2022 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Hallituksen jäsenille vuonna 2022 hankittavia osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin kyseisen henkilön jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että myös hallituksen kokouspalkkiot pidetään ennallaan ja että kokouspalkkiona hallituksen kokouksista maksetaan 1 100 euroa kokoukselta hallituksen puheenjohtajalle ja 600 euroa kullekin hallituksen jäsenelle. Tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 1 100 euroa kokoukselta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 800 euroa kullekin jäsenelle ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista 600 euroa kokoukselta henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle.

Lisätietoja Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä löytyy yhtiön internet-sivulla www.stockmanngroup.com. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Fabian Chrobog (nimeäjänä North Wall Capital LLP ja jäseninä Stefan Björkman (nimeäjänä Konstsamfundet r.f.), Dag Wallgren (nimeäjänä Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.), Timo Sallinen (nimeäjänä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) sekä Stockmannin hallituksen puheenjohtaja Roland Neuwald.

Lisätietoja:
Fabian Chrobog, Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +44 203 848 5330
Roland Neuwald, Stockmannin hallituksen puheenjohtaja, puh. 09 121 2014

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen