Stockmannin uudet osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin

STOCKMANN Oyj Abp, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 28.1.2022 klo 16.00 EET

Stockmann Oyj:n ("Stockmann" tai "Yhtiö") hallitus on Yhtiön aiemmin tiedottaman mukaisesti päättänyt laskea liikkeeseen 28 139 Yhtiön uutta osaketta (”Konversio-osakkeet”), jotka annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen sellaisille Yhtiön velkojille, joiden Helsingin käräjäoikeuden 9.2.2021 Yhtiölle vahvistaman saneerausohjelman (muutoksineen, "Saneerausohjelma") mukaiset aikaisemmin ehdolliset tai riidanalaiset saneerausvelat on vahvistettu lopulliselta määrältään 1.12.2021 mennessä (”Osakeanti”), ja on hyväksynyt Osakeannissa tehdyt merkinnät. Stockmann julkisti tiedon Osakeannista 27.1.2022.

Osakeannissa merkityt yhteensä 28 139 Konversio-osaketta on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin tänään 28.1.2022. Konversio-osakkeiden rekisteröinnin seurauksena Yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaislukumäärä on 154 465 083.

Konversio-osakkeet tuottavat niiden rekisteröimisestä ja merkitsijöiden arvo-osuustilille kirjaamisesta lähtien samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet, mukaan lukien oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet. Merkitsijöiden arvo-osuustilille kirjaamisen odotetaan tapahtuvan arviolta 1.2.2022. Kaupankäynnin Konversio-osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 1.2.2022 kaupankäyntitunnuksella "STOCKA".

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. 09 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen