Stockmann on päättänyt saneerausohjelmansa mukaisesti 28 139 uuden osakkeen suunnatusta osakeannista vahvistettujen saneerausvelkojen velkojille; Yhtiö jättää listalleottohakemuksen

STOCKMANN Oyj Abp, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 27.1.2022 klo 15.30 EET

Suunnattu osakeanti
Stockmann Oyj:n ("Stockmann" tai "Yhtiö") varsinainen yhtiökokous päätti 7.4.2021 Helsingin käräjäoikeuden 9.2.2021 Yhtiölle vahvistaman saneerausohjelman (muutoksineen, "Saneerausohjelma") määräysten mukaisesti valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 Yhtiön uuden osakkeen suunnatusta antamisesta Saneerausohjelman mukaisille ehdollisten ja riidanalaisten velkojen, sekä myöhemmin Saneerausohjelman aikana määräytyvien saneerausvelkojen velkojille, tarjotakseen mahdollisuuden konvertoida osan heidän saamisistaan Yhtiön osakkeiksi.

Yhtiön hallitus on tänään 27.1.2022 päättänyt Saneerausohjelman mukaisesti ja varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen 28 139 Yhtiön uutta osaketta (”Konversio-osakkeet”), jotka annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen sellaisille Yhtiön velkojille, joiden Saneerausohjelman mukaiset aikaisemmin ehdolliset tai riidanalaiset saneerausvelat on vahvistettu lopulliselta määrältään 1.12.2021 mennessä (”Osakeanti”), ja on hyväksynyt Osakeannissa tehdyt merkinnät.

Merkintähinta Osakeannissa oli 0,9106 euroa osakkeelta, joka on maksettu kuittaamalla saneerausvelkaa Saneerausohjelman mukaisesti. Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 28 139 osakkeella yhteensä 154 465 083 osakkeeseen.

Yhtiölle jää Osakeannin jälkeen edelleen Saneerausohjelmaan kuuluvaa riitaista, ehdollista ja enimmäismääräistä saneerausvelkaa, jonka maksuohjelman alainen määrä vahvistetaan myöhemmin ja jonka velkojat tulevat saataviensa vahvistuttua olemaan oikeutettuja konvertoimaan saneerausvelkasaatavaansa.

Osakkeiden rekisteröinti ja hakeminen kaupankäynnin kohteeksi
Konversio-osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 28.1.2022 ja kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille arviolta 1.2.2022. Konversio-osakkeet tuottavat niiden rekisteröimisestä ja arvo-osuustilille kirjaamisesta lähtien samat oikeudet kuin Yhtiön muut osakkeet.

Stockmann tulee lisäksi tänään jättämään hakemuksen Konversio-osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. Kaupankäynnin Konversio-osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 1.2.2022 kaupankäyntitunnuksella "STOCKA".

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. 09 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen