Helsingin hovioikeus on hylännyt Pirkanmaan Osuuskaupan, ECR Finland Investment I Oy:n ja LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky:n tekemät Stockmannin saneerausohjelmaa koskevat valitukset

STOCKMANN Oyj Abp, Sisäpiiritieto 4.11.2021 klo 14.00 EET

Stockmannin ja Pirkanmaan Osuuskaupan väliseen oikeudenkäyntiin koskien vahingonkorvausta Tampereen tavaratalossa sijaitsevan liikehuoneiston vuokrasuhteen päättymisestä on saatu Helsingin hovioikeuden päätös. Helsingin hovioikeus on tänään antamassaan päätöksessä hylännyt Pirkanmaan Osuuskaupan valituksen ja katsonut, että Pirkanmaan Osuuskaupan alivuokrasuhteen ennenaikaiseen päättämiseen perustuva mahdollinen vahingonkorvaussaatava on yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaista saneerausvelkaa, mikä oli myös Helsingin käräjäoikeuden ja valvojan, asianajaja Jyrki Tähtisen kanta.

Stockmannin Tampereen tavaratalon entinen alivuokralainen Pirkanmaan Osuuskauppa valitti saneerausohjelman vahvistamista koskevasta Helsingin käräjäoikeuden 9.2.2021 antamasta päätöksestä siltä osin kuin käräjäoikeus katsoi, että Pirkanmaan Osuuskaupan vahingonkorvaussaatava on saneerausvelkaa, eikä yrityssaneerauslain 32 §:n mukaista saneerausmenettelyhakemuksen vireilletulon jälkeen syntynyttä velkaa eli ns. massavelkaa.

Pirkanmaan Osuuskauppa on myös aloittanut Stockmannia vastaan välimiesmenettelyn, jossa se vaatii 5,9 miljoonan euron suuruista vahingonkorvausta alivuokrasuhteen päättämisen vuoksi. Stockmann on kiistänyt vaatimuksen. Välimiesmenettely on edelleen vireillä. Hovioikeuden päätös tarkoittaa sitä, että välimiesmenettelyssä mahdollisesti tuomittava vahingonkorvaus on saneerausvelkaa eikä ns. massavelkaa.

ECR Finland Investment I Oy ilmoitti Stockmannin saneerausmenettelyssä 223 800 euron ehdollisen saatavan, joka perustuu osapuolten väliseen tiettyjä toimenpiteitä ja kustannusten jakamista koskevaan sopimukseen. Stockmannin saneerausohjelmaehdotuksessa ECR Finland Investment I Oy:n saatava huomioitiin ehdollisena ja enimmäismääräisenä saneerausvelkana. ECR Finland Investment I Oy:n mukaan saatava olisi tullut huomioida saneeraushakemuksen vireille tulon jälkeen syntyvänä ns. massavelkana, ei saneerausvelkana. Helsingin käräjäoikeus totesi 9.2.2021 antamassaan saneerausohjelman vahvistamista koskevassa päätöksessä, että ECR Finland Investment I Oy:n saatavan peruste oli syntynyt ennen saneeraushakemuksen vireille tuloa ja kyse oli siten saneerausvelasta. ECR Finland Investment I Oy valitti käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen.

Helsingin hovioikeus on päätöksessään hylännyt myös ECR Finland Investment I Oy:n valituksen ja katsonut, että ECR Finland Investment I Oy:n saatava on yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaista saneerausvelkaa, mikä oli myös Helsingin käräjäoikeuden ja valvojan, asianajaja Jyrki Tähtisen kanta.

LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky vaati hovioikeudessa, että Helsingin käräjäoikeuden päätöksiä 9.2.2021 ja 19.3.2021 muutetaan siten, että Stockmann AS:n esittämä väite LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky:n korvaussaatavaa vastaan jätetään tutkimatta tai hylätään vedoten mm. puuttuvaan asialegitimaatioon, oikeuden väärinkäyttöön ja samastamiseen. Helsingin hovioikeus on päätöksessään hylännyt myös LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky:n valituksen kokonaisuudessaan.

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen