Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

STOCKMANN Oyj Abp, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 7.9.2021 klo 13.45 EET

Stockmannin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu Stockmannin osakasluetteloon 1.9.2021 rekisteröityjen neljän äänimäärältään suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2022.

Stockmannin neljä suurinta osakkeenomistajaa 1.9.2021 olivat:

Osuus äänistä, %
1. Föreningen Konstsamfundet -ryhmä 10,46
Föreningen Konstsamfundet r.f. 9,78
Mercator Media Ab 0,68
2. Denali European Opportunities Designated Activities Company 10,25
3. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 7,95
4. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. 7,54

Osakkeenomistajat ovat nimenneet seuraavat jäsenet nimitystoimikuntaan:

Stefan Björkman, toimitusjohtaja, Föreningen Konstsamfundet r.f.
Ville Haussila, Principal, North Wall Capital LLP

Timo Sallinen, sijoitusjohtaja, listatut sijoitukset, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Dag Wallgren, toimitusjohtaja, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Lisäksi hallituksen puheenjohtaja Roland Neuwald toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, tel. +358 50 389 0013

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen