Stockmann-konserni jatkaa turvallisen vaate- ja tekstiilituotannon edistämistä Bangladeshissa

Stockmann Oyj Abp, vastuullisuusuutinen 3.9.2021

Stockmann-konserni on allekirjoittanut uuden laajennetun kansainvälisen International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry -sopimuksen, joka koskee vaate- ja tekstiiliteollisuuden terveyttä ja turvallisuutta. Sopimus kattaa kaikki Bangladeshissa toimivat tekstiilialan tehtaat, joiden kanssa Stockmann-konserni toimii.

International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry -sopimus (entiseltä nimeltään Bangladesh Accord Agreement) velvoittaa sen allekirjoittaneita yrityksiä parantamaan vaate- ja tekstiilialan työntekijöiden turvallisia ja terveellisiä työskentelyolosuhteita Bangladeshissa. Uusi sopimus laajentaa Bangladesh Accordin mallin tulevaisuudessa myös muihin korkean riskin maihin, kuten Pakistan, ja kattaa tehtaiden turvallisuuden lisäksi laajemmin myös muun muassa työterveyden ja -turvallisuuden sekä tukee työntekijöiden mahdollisuutta tulla kuulluiksi.  

Accord-tarkastusten piiriin kuuluu yhteensä yli 1600 tehdasta Bangladeshissa. Vuonna 2020 toteutettiin yhteensä 88 Accord-tarkastusta Stockmann-konsernin käyttämissä tehtaissa, ja 96 % vaadittavista korjauksista oli tehty.

Bangladesh on Stockmann-konsernin tärkeä tuotantomaa erityisesti Lindexin tuotteiden osalta. Stockmannilla on Bangladeshissa paikallinen ostokonttori, jossa työskentelevä henkilöstö on päivittäisessä yhteydessä tuotantoyksiköihin, kehittää ja valvoo työskentelyoloja sekä tunnistaa riskejä.

Stockmann liittyi toukokuussa 2013 Suomen ensimmäisenä yrityksenä palo- ja rakennusturvallisuuden sopimukseen (The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh). Stockmann oli myös nyt ensimmäisten yritysten joukossa, jotka allekirjoittivat uuden International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry -sopimuksen. Sopimuksen allekirjoittaneet yritykset ovat sitoutuneita käyttämään yhteistyökumppaneina vain kyseenomaisen sopimuksen piiriin kuuluvia toimittajia ja tehtaita.

Lisätiedot:
Maija Niukkanen, vastuullisuuspäällikkö, puh. 050 436 0675

 

 

Takaisin listaukseen