Stockmann kartoittaa sidosryhmien toiveita vastuullisuustyönsä kehittämiseksi

Stockmann Oyj Abp, Vastuullisuusuutinen 3.6.2021

Stockmann työskentelee kestävän tulevaisuuden hyväksi ja kartoittaa sidosryhmiensä näkemyksiä 3.6.2021 käynnistyvässä sidosryhmäkyselyssä.

Kyselyn tavoitteena on saada tietoa siitä, miten sidosryhmät arvioivat Stockmannin toimintaa ja vastuullisuutta sekä mitä odotuksia sidosryhmillä on. Kartoituksessa ovat mukana kaikki Stockmannin keskeisimmät sidosryhmät: asiakkaat, henkilöstö, osakkeenomistajat ja sijoittajat, tavaran- ja palveluntoimittajat sekä viranomaiset ja järjestöt. Kyselyyn voi vastata 16.6.2021 asti. Tutkimustuloksia käytetään Stockmannin vastuullisuusstrategian ja -ohjelman päivitystyössä, vastuullisuustavoitteiden määrittämisessä sekä sidosryhmäviestinnän kehittämisessä.

Tutkimuksen toteuttaa Prior Konsultointi. Osoitelähteenä on käytetty Stockmann Oyj Abp:n asiakas- ja sidosryhmärekisteriä. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä. Vastaajan henkilötietoja ja tutkimusdataa ei yhdistetä toisiinsa missään vaiheessa.

Stockmannin vastuullisuustyön etenemiseen voit tutustua verkkosivuillamme sekä tuoreimmassa vastuullisuuskatsauksessa osoitteessa http://vuosi2020.stockmanngroup.com/pdf/Stockmann_yhteiskuntavastuu_2020.pdf.

Lisätiedot:
Henna Tuominen, johtaja, viestintä, vastuullisuus ja sijoittajasuhteet, Stockmann, puh. 050 570 5080

 

Takaisin listaukseen