Stockmannin prosessi Ruotsin veroviranomaisten kanssa pitkittyy

STOCKMANN Oyj Abp, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkaistavat tiedot 14.5.2021 klo 15.45 EET

Ruotsin verohallinto on ottanut kielteisen kannan verotuksessa Stockmannin tytäryhtiö Stockmann Sverige AB:n AB Lindexin osakkeiden kauppaa varten nostamansa lainan korkomenojen vähennysoikeuteen vuosina 2013–2019. Ruotsin verohallinto on vastauksessaan katsonut, että Stockmannilla ei olisi oikeutta vedota unionin oikeuteen saadakseen evättyjä korkovähennyksiä ja että myöskään Euroopan unionin tuomioistuimen 20.1.2021 antamalla päätöksellä ei olisi merkitystä Stockmannin oikeuteen vähentää kyseisiä korkoja. Asian käsittely muutoksenhakutuomioistuimessa jatkuu.  

Lisätietoja:
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja puh. 09 121 3351

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen