Stockmann Oyj Abp:n suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annetut osakkeet, osakelajien yhdistäminen ja osakepääoman alentaminen rekisteröity kaupparekisteriin

STOCKMANN Oyj Abp, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 9.4.2021 klo 19.45 EET

Stockmann Oyj Abp:n (”Yhtiö”) A- ja B-osakelajien yhdistämisen johdosta A-osakkeiden omistajille suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annetut yhteensä 3 053 086 uutta osaketta on rekisteröity kaupparekisteriin 9.4.2021 varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2021 tekemän päätöksen mukaisesti. Samalla kaupparekisteriin on merkitty Yhtiön osakelajien yhdistäminen sekä siihen liittyvät yhtiöjärjestyksen muutokset. Uusi yhtiöjärjestys on tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet niiden rekisteröimisestä lähtien. Uusien osakkeiden ja osakelajien yhdistämisen rekisteröinnin jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 75 101 769 osaketta. Yhtiön osakekannan tuottama äänimäärä on rekisteröinnin jälkeen 75 101 769 ääntä.

Kaupankäynnin odotetaan alkavan uusilla osakkeilla yhdessä nykyisten osakkeiden kanssa ISIN-tunnuksella FI0009000251 ja uudella kaupankäyntitunnuksella STOCKA arviolta 12.4.2021.

Osakeannin ja osakelajien yhdistämisen lisäksi kaupparekisteriin on 9.4.2021 rekisteröity yhtiökokouksen 7.4.2021 päätöksen mukaisesti osakepääoman alentaminen 66 540 827,74 eurolla kertyneiden tappioiden kattamiseksi. Osakepääoman alentamisen jälkeen Yhtiön osakepääoman määrä on 77 556 538,26 euroa. Yhtiö on lisäksi hakenut kuulutusta velkojille osakepääoman alentamiseksi tämän lisäksi 67 556 538,26 eurolla ja näiden varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Viimeksi mainittu osakepääoman alentaminen varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon on ehdollinen osakeyhtiölain mukaiselle velkojiensuojamenettelylle ja se tullaan rekisteröimään kuulutusmenettelyn jälkeen, mikäli Yhtiön velkojat eivät vastusta alentamista.

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetStockmann Oyj Abp n yhtio ja rjestys.pdf


Takaisin listaukseen