Stockmann Oyj Abp:n saneerausohjelmaehdotuksen julkaiseminen

Yhtiön liiketoiminta tervehdytettävissä keskittymällä ydinliiketoimintaan ja sen vahvaan kehittämiseen

STOCKMANN Oyj Abp, Sisäpiiritieto 14.12.2020 klo 8.45 EET

Stockmann Oyj Abp:n (”yhtiö”) yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä, asianajaja Jyrki Tähtinen on jättänyt 14.12.2020 yhtiön saneerausohjelmaehdotuksen Helsingin käräjäoikeuteen. Yhtiön ja selvittäjän näkemyksen mukaan yhtiön liiketoiminta on saneerausohjelmassa kuvatuilla toimenpiteillä tervehdytettävissä ja edellytykset kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseen olemassa.

Saneerausohjelma rakentuu Stockmannin tavarataloliiketoiminnan jatkamiseen, Helsingin, Tallinnan ja Riian tavaratalokiinteistöjen myyntiin ja takaisinvuokraukseen sekä Lindexin liiketoiminnan jatkamiseen Stockmann-konsernin omistuksessa.

Ohjelmalle on suurimpien velkojien, velkojatoimikunnan ja suurimpien osakkeenomistajien (edustaen 45.3 % osakkeista ja 62.6 % äänistä) kannatus ja yhtiön hallituksen ja johdon tuki. 

Yhtiöllä on saneerausohjelmaehdotuksen mukaan vakuudellista saneerausvelkaa 433,5 miljoonaa euroa, vakuudetonta saneerausvelkaa yhteensä 195,7 miljoonaa sekä hybridilainaan perustuvaa saneerausvelkaa 108,1 miljoonaa euroa, kaikki yhteensä 736,9 miljoonaa euroa. Vakuudeton saneerausvelka koostuu seuraavasti: julkisoikeudelliset velat 5,5 miljoonaa euroa, yritystodistusvelat 53,5 miljoonaa euroa, osto- ja muut velat 45,6 miljoonaa euroa, konsernivelat 81,7 miljoonaa euroa sekä vahingonkorvausvelat 9,5 miljoonaa euroa.

Saneerausohjelmaehdotuksen keskeinen sisältö:

 • Saneerausohjelma perustuu siihen, että yhtiö jatkaa tavarataloliiketoimintaa ja online-verkkokauppaa Suomessa ja Baltiassa. Ohjelman kesto on kahdeksan vuotta. Yhtiön terävöitetty strategia vastaa toimintaympäristön ja kuluttajien käyttäytymisen muutoksiin panostamalla asiakassuhteeseen ja lojaalisuuteen, parantamalla asiakaskokemusta kaikissa kanavissa ja kehittämällä asiakaslähtöistä kulttuuria sekä keskittymällä kannattavaan liiketoimintaan.
 • Lindexin liiketoiminta jatkuu Stockmann-konsernin omistuksessa, ja sen kassavirrat  tukevat saneerausohjelman maksuvelvoitteiden hoitamista. 
 • Osana saneerausohjelmaa yhtiö myy omistamansa kiinteistöt Helsingissä, Tallinnassa ja Riiassa. Kiinteistöomaisuuden realisointihinta käytetään ensisijaisesti vakuusvelkojen maksamiseen.
 • Yhtiö on saneerausohjelmaehdotuksen toimittamisen päivään mennessä neuvotellut uudet, markkinaehtoiset ja tiloiltaan pienemmät vuokrasopimukset Vantaan Jumbon tavaratalon, Turun tavaratalon, Tampereen tavaratalon, Espoon Tapiolan tavaratalon sekä Helsingin Pitäjänmäen toimistotilojen osalta.  Helsingin ITIS-kauppakeskuksessa olevan tavaratalon vuokrasopimusneuvotteluja jatketaan.  
 • Yhtiö ei suunnittele merkittäviä työvoiman vähennyksiä osana saneerausohjelmaa. Yhtiön henkilöstötarvetta arvioidaan kuitenkin jatkuvasti osana liiketoimintaa. Yhtiön henkilöstöresurssit ovat tällä hetkellä riittävällä tasolla.
 • Vakuudettomasta velasta 20 % leikataan, kuitenkin siten, että ennen leikkausta velkojilla on mahdollisuus konvertoida tämä 20 % osuus saneerausvelasta yhtiön B-osakkeiksi ja lopulle 80 %:lle on laadittu maksuohjelma, joka on kuvattu saneerausohjelmaehdotuksessa. Leikattu 20 % konvertoidaan kunkin velkojan niin halutessa yhtiön B-osakkeiksi välittömästi saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa päätettävällä osakeannilla. Vaihtokurssiksi ehdotetaan B-osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotettua keskikurssia ajalta 8.4.–27.11.2020 eli 0,9106 euroa. Mikäli velkoja ei halua konvertoida 20 % osuutta saneerausvelasta yhtiön B-osakkeiksi, leikataan 20 % osuus saneerausvelasta lopullisesti.
 • Saneerausohjelmaan on pyritty tuomaan joustoa konvertoimalla osa vakuudettomasta velasta yhtiön B-osakkeiksi. Loppuosalle vakuudettomasta velasta on laadittu yrityssaneerauslain mukainen maksuohjelma. Vakuudeton velkoja voi vaihtaa laaditun maksuohjelman mukaisen suorituksensa yhtiön liikkeeseen laskemaan vakuudelliseen joukkovelkakirjalainaan, jossa on pääoman kertasuoritus viiden (5) vuoden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Erilaisen riskiprofiilin lisäksi vakuudellinen joukkovelkakirjalaina mahdollistaa vakuudettomalle velkojalle tilaisuuden myydä tämä rahoitusinstrumentti markkinoilla. Yhtiölle vakuudellisen joukkovelkakirjalainan erilainen maturiteettiprofiili tuo joustoa saneerausohjelman alkuvuosiin. Saneerausohjelma sisältää määräyksen, että lisäsuoritusvelvollisuutta velkojille ei ole.
 • Selvittäjä on päättänyt yrityssaneerauslain 18 § 2 momentin 4) kohdan ja 46 § 2 momentin perusteella antaa yhtiölle luvan suorittaa kaikille enintään 5 000 euron suuruisten saatavien pienvelkojille heidän saatavansa kokonaisuudessaan. Päätöksen seurauksena yhtiö on maksanut yhteensä yli 400 velkojan saatavat marraskuun ja joulukuun alun 2020 aikana.  Pienvelkoja on maksettu 10.12.2020 mennessä yhteensä noin 0,7 miljoonaa euroa. 
 • Hybridivelasta leikataan 50 % ja loppu 50 % konvertoidaan yhtiön B-sarjan osakkeiksi vaihtokurssiin samassa osakeannissa vakuudettomien velkojen konversion kanssa. Mikäli velkoja ei halua konvertoida 50 % leikkaamatonta osuutta saatavastaan, leikataan tämäkin osuus.
 • Konsernin sisäiset velat 81,7 miljoonaa euroa asetetaan saneerausohjelman toteuttamisen ajaksi toissijaisiksi kaikkiin saneerausohjelman maksuohjelman mukaisiin suorituksiin nähden siten, ettei niille voida tehdä mitään maksusuorituksia ennen kuin kaikki maksuohjelman mukaiset suoritukset on täysimääräisesti tehty. Konsernivelkoja ei leikata lainkaan.
 • Yhtiön A- ja B-osakesarjat yhdistetään saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa siten, että jokaisella A-osakkeella saa 1,1 B-osaketta. Yhdistäminen tukee osakkeen likviditeettiä sekä yhtiön kykyä saada rahoitusta markkinoilta.
 • Jos kaikki konversio-oikeudet käytetään täysimääräisesti, yhtiön omistus jakautuu seuraavasti:
  Nykyiset omistajat 46,9 %, vakuudettomat velkojat 16,1 % ja hybridilainanhaltijat 37,0 %.
 • Yhtiön operatiivinen liiketoiminta oli kääntynyt kannattavaksi ennen koronaviruspandemian puhkeamista. Yhtiö on saneerausmenettelyn aikana kyennyt selviytymään uusista maksuvelvoitteistaan. Saneerausohjelmaehdotukseen sisältyvän taloudellisen ennusteen mukaan yhtiön arvioidaan kykenevän maksamaan maksuohjelman mukaiset maksut.
 • Yhtiö ja selvittäjä uskovat, että yhtiö onnistuu terävöitetyn strategiansa toteuttamisessa ja saneerausohjelman läpiviemisessä.

”Haluamme kiittää yhtiön velkojia, selvittäjää ja muita sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä. Saneerausohjelmaehdotuksen sisältämillä ratkaisuilla pääsemme arviomme mukaan kaikkien osapuolten kannalta parhaimpaan lopputulokseen. Yrityssaneeraukseen hakeutuminen on ollut yhtiön omistajilta, hallitukselta ja johdolta vastuullista toimintaa, joka yhdessä jo tehtyjen toimenpiteiden, kuten kustannustason sopeuttamisen, strategian uudistamisen, prosessien järkeistämisen ja monien muiden operatiivisten toimien kanssa varmistaa Stockmannin tulevaisuuden edelläkävijänä muodin, kodin ja kauneuden saralla. Saneerausohjelma mahdollistaa myös vuosille 2021–2028 suunnitellut ja yhtiön kehittämisen kannalta välttämättömät investoinnit.

Erityisen kiitoksen haluan lausua Stockmannin asiakkaille ja henkilöstölle. Asiakkaat ovat olleet tiiviisti tukenamme kuluvan vuoden lukuisissa erikoisissa vaiheissa, mikä on näkynyt myös konsernin kolmannen vuosineljänneksen parantuneena liiketuloksena ja vahvana kassana. Yhtiön johto ja henkilöstö ovat tehneet tinkimätöntä työtä yhtiön strategian päivittämisessä sekä ainutlaatuisen valikoiman ja palvelun kehittämisessä. Keskeinen iso yhteinen ponnistuksemme on ollut myös Stockmannin uudistuneen verkkokaupan lanseeraus lokakuussa”, sanoo Jari Latvanen, toimitusjohtaja, Stockmann Oyj Abp.

Suomenkielinen saneerausohjelmaehdotus julkaistaan myöhemmin yhtiön kotisivuilla osoitteessa http://www.stockmanngroup.com/fi/yrityssaneerausmenettely, ja englanninkielinen epävirallinen käännös käännöksen valmistuttua.

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään maanantaina 14.12.2020 klo 10.30 Suomen aikaa suorana webcast-lähetyksenä, jota voi seurata tästä linkistä. Webcast-tilaisuudessa esiintyvät yhtiön toimitusjohtaja Jari Latvanen, hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia ja yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä, asianajaja Jyrki Tähtinen. Läsnä on myös yhtiön talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.

Lisätietoja:
Lauri Ratia, hallituksen puheenjohtaja, Stockmann Oyj Abp, puh. 050 2922
Jari Latvanen, toimitusjohtaja, Stockmann Oyj Abp, puh. 09 121 5606
Jyrki Tähtinen, asianajaja, Borenius Attorneys Ltd, puh. 0400 406509

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen