Helsingin käräjäoikeus on päättänyt Stockmann Oyj Abp:n yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta

STOCKMANN Oyj Abp, Sisäpiiritieto 8.4.2020 klo 12.30 EET

Helsingin käräjäoikeus on tänään 8.4.2020 antamallaan päätöksellään määrännyt Stockmann Oyj Abp:tä koskevan, yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen menettelyn aloitettavaksi. Käräjäoikeus on määrännyt asianajaja Jyrki Tähtisen Borenius Asianajotoimisto Oy:stä yhtiön saneerausmenettelyn selvittäjäksi.

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan saneerausohjelmaehdotus tulee laatia 11.12.2020 mennessä.

Yrityssaneerausmenettely tullaan käsittelemään Stockmann Oyj Abp:n yhtiökokouksessa, jonka yhtiön hallitus kutsuu koolle myöhempänä, erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 

Lisätietoja:
Lauri Ratia, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 2922
Jari Latvanen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5606


www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen