Muutos osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukseen Stockmannin hallituksen kokoonpanoksi

STOCKMANN Oyj Abp, Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus 26.2.2020 klo 14.00 EET

Stockmann Oyj Abp:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 27.1.2020 julkistetun varsinaiselle yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen jälkeen hallituksen nykyinen jäsen Eva Hamilton on ilmoittanut nimitystoimikunnalle, että muuttuneista henkilökohtaisista olosuhteista johtuen hän ei enää ole käytettävissä uudelleenvalintaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Eva Hamilton on ottanut vastaan uusia Ruotsiin sijoittuvia luottamustoimia ja sen vuoksi päättänyt jättäytyä pois Stockmannin hallituksesta.

Tämän muutoksen johdosta nimitystoimikunta ehdottaa 18.3.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kuusi (6) ja että toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Stefan Björkman, Esa Lager, Leena Niemistö, Lauri Ratia, Tracy Stone ja Dag Wallgren suostumustensa mukaisesti.

Muilta osin nimitystoimikunnan ehdotukset pysyvät 27.1.2020 julkistetussa muodossa.

Lisätietoja Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä on yhtiön internet-sivulla www.stockmanngroup.com.

Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Gunvor Kronman (nimeäjänä Föreningen Konstsamfundet r.f.) ja jäseninä Ole Johansson (nimeäjänä Svenska litteratursällskapet i Finland), Paul Hartwall (nimeäjänä Hartwall Capital Oy Ab, edustaen HC Holding Oy Ab:ta), Kari Niemistö sekä Stockmannin hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia.

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. 09 121 3850
Anna Bjarland, Head of Communications, puh. 09 121 3194

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen