Stockmannin tilinpäätös ja vuosiraportointi 2019 julkistettu

STOCKMANN Oyj Abp, Tilinpäätös ja toimintakertomus 25.2.2020 klo 15.30 EET

Stockmannin vuoden 2019 hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu osana Stockmannin vuosiraportointia yhtiön kotisivuilla osoitteessa http://vuosi2019.stockmanngroup.com/.

Stockmannin raportointikokonaisuuteen kuuluu neljä katsausta, jotka ovat:
- Vuosi 2019, joka sisältää liiketoimintakatsauksen.
- Talouskatsaus, joka sisältää konsernin tilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Hallituksen toimintakertomus sisältää myös selvityksen ei-taloudellisista tiedoista.
- Hallinnointikatsaus, joka sisältää selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen.
- Vastuullisuuskatsaus, joka esittelee vastuullisuustyön tulokset Global Reporting Initiative (GRI) -raportointiohjeiston mukaisesti.

Katsaukset ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Talouskatsaus ja hallinnointikatsaus ovat pdf-tiedostoina tämän tiedotteen liitteinä.

Lisätietoja:
Anna Bjarland, Head of Communications, puh. 09 121 3194

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetHallinnointi 2019.pdf
Talouskatsaus 2019.pdf


Takaisin listaukseen