Stockmann laskee liikkeeseen uusia velkakirjoja 85 miljoonan euron hybridilainan puitteissa

STOCKMANN Oyj Abp, Sisäpiiritieto, 31.10.2019, klo 17.00 EET

Stockmann Oyj Abp ("Liikkeeseenlaskija" tai ”Stockmann”) laskee liikkeeseen uusia velkakirjoja 21 miljoonan euron nimellisarvosta ("Uudet Velkakirjat") lisäliikkeeseenlaskuna sen 85 miljoonan euron hybridilainan ehtojen puitteissa (ISIN: FI4000188776) ("Hybridilaina").

Uudet Velkakirjat lasketaan liikkeeseen samoin ehdoin (lukuun ottamatta liikkeeseenlaskuhintaa ja liikkeeseenlaskupäivää) kuin Hybridilaina. Hybridilaina ja Uudet Velkakirjat tullaan yhdistämään ja ne tulevat muodostamaan yhtenäisen sarjan Hybridilainan muiden velkakirjojen kanssa. Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskun selvityspäivä tulee olemaan 7.11.2019.

Uusia Velkakirjoja on tarjottu merkittäviksi tietyille Stockmannin suurimmille osakkeenomistajille suunnatussa tarjousmenettelyssä. Uusia Velkakirjoja merkitsivät Föreningen Konstsamfundet r.f., Kari Niemistö sekä Svenska litteratursällskapet i Finland rf. Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskuhinta on 100 prosenttia Uusien Velkakirjojen nimellisarvosta (mukaan lukien sille 31.1.2019 lähtien kertynyt korko).

Koska Hybridilaina ei ole kaupankäynnin kohteena millään julkisella kauppapaikalla, sillä ei ole virallisesti noteerattua markkinahintaa. Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskuhinnan tarkoitus ei ole vastata objektiivista markkinahintaa taikka Stockmannin näkemystä Uusien velkakirjojen tai Hybridilainan käyvästä hinnasta. Stockmannin käsityksen mukaan Uusien Velkakirjojen liikkeeseenlaskuhinta kuitenkin ylittää hieman sen hinnan, jolla Hybridilainalla on viime aikoina käyty yksityisesti kauppaa kauppapaikkojen ulkopuolella (OTC-transaktiot). Uusien Velkakirjojen merkitsemisellä tietyt Stockmannin suurimmat osakkeenomistajat ovat siten osoittaneet tukensa yhtiölle. Uudet Velkakirjat vahvistavat Stockmannin pääomarakennetta ja niistä saatavat nettotuotot tullaan käyttämään velkojen takaisinmaksuun.

Hybridilaina on laina, joka on yhtiön muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään IFRS-standardien mukaan laaditussa konsernitilinpäätöksessä yhtiön omana pääomana. Hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Lisätietoja:
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. +358 50 3890012

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
Toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen