Stockmann-konsernin vertailutiedot uudella segmenttirakenteella

STOCKMANN Oyj Abp, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 8.10.2019 klo 10.00 EET

Stockmann Retail- ja Real Estate -liiketoimintayksiköt yhdistettiin uuteen Stockmann-liiketoimintayksikköön 1.7.2019 alkaen. Konsernin raportoitavat segmentit ovat tämän seurauksena jatkossa Lindex ja Stockmann. Aikaisemmin Lindex, Stockmann Retail ja Real Estate raportoitiin erikseen. Uusi segmenttiraportointirakenne ei vaikuta konsernin lukuihin.

Uusien segmenttien vertailuluvut esitetään alla olevissa taulukoissa. Luvut ovat tilintarkastamattomia. Tammi–syyskuun 2019 osavuosikatsaus, joka julkistetaan 30.10.2019, tulee seuraamaan uutta segmenttirakennetta.

Lindex-segmentin vertailuluvut ovat muuttumattomia. Stockmann-segmentin vertailuluvut sisältävät aiemmin eriteltyinä esitettyjen Stockmann Retailin ja Real Estaten luvut, sekä konsernitoimintojen luvut jotka eivät sisälly jakamattomiin eriin tai Lindex-segmenttiin. Uudessa segmenttiraportointirakenteessa jakamattomat erät sisältävät konsernijohdon, konsernin taloushallinnon ja rahoituksen sekä sisäisen tarkastuksen.

KUMULATIIVISET SEGMENTTITIEDOT

Liikevaihto, milj. euroa 1–3/
2019
1–3/
2018
1–6/
2019
1–6/
2018
1–9/
2018
1–12/
2018
Lindex 114,5 114,8 268,5 278,6 425,6 589,9
Stockmann 93,3 87,5 182,1 203,2 288,7 429,0
Jakamaton
IFRS 16 -vaikutus -0,5 -1,1
Eliminoinnit
Konserni yhteensä 207,2 202,4 449,5 481,8 714,3 1 018,8
Raportoitu liikevoitto/-tappio, milj. euroa 1–3/
2019
1–3/
2018
1–6/
2019
1–6/
2018
1–9/
2018
1–12/
2018
Lindex -12,6 -16,2 6,1 3,4 14,2 28,9
Stockmann -10,3 -9,8 -19,1 1,3 -13,2 -5,4
Jakamaton -2,3 -0,8 -5,8 -2,0 -3,1 -3,5
Liikearvon alentuminen -25,0
IFRS 16 -vaikutus 3,8 7,6
Konserni yhteensä -21,4 -26,9 -11,2 2,7 -2,2 -5,0
Rahoitustuotot ilman IFRS 16 -korkotuottoja 0,0 0,2 0,1 0,3 0,4 0,6
Korkotuotot IFRS 16 -vuokrasopimuksista 0,2 0,5
Rahoituskulut ilman IFRS 16 -korkotuloja -7,1 -8,9 -13,9 -17,8 -25,7 -35,3
Korkokulut IFRS 16 -vuokrasopimuksista -6,9 -13,9
Voitto/-tappio ennen veroja, konserni yhteensä -35,2 -35,6 -38,5 -14,8 -27,6 -39,6
Oikaisut liikevoittoon/-tappioon, milj. euroa 1–3/
2019
1–3/
2018
1–6/
2019
1–6/
2018
1–9/
2018
1–12/
2018
Lindex -0,3 -1,5 -1,5 -1,5
Stockmann -0,8 -1,7 -3,9 5,2 -5,5 -6,8
Jakamaton -2,8
Liikearvon alentuminen -25,0
Konserni yhteensä -0,8 -2,0 -6,8 3,7 -7,1 -33,4
Oikaistu liikevoitto/-tappio, milj. euroa 1–3/
2019
1–3/
2018
1–6/
2019
1–6/
2018
1–9/
2018
1–12/
2018
Lindex -12,6 -15,9 6,1 4,9 15,7 30,4
Stockmann -9,5 -8,1 -15,2 -3,9 -7,7 1,5
Jakamaton -2,3 -0,8 -3,0 -2,0 -3,1 -3,5
IFRS 16 -vaikutus 3,8 7,6
Konserni yhteensä -20,6 -24,8 -4,4 -1,0 4,9 28,4
Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa 1–3/
2019
1–3/
2018
1–6/
2019
1–6/
2018
1–9/
2018
1–12/
2018
Lindex 4,9 5,1 9,6 10,0 14,9 19,7
Stockmann 8,8 9,1 17,7 18,1 27,1 36,2
Jakamaton
Liikearvon alentuminen 25,0
IFRS 16 -vaikutus 21,7 43,4
Konserni yhteensä 35,4 14,2 70,7 28,1 42,0 80,9
Investoinnit, milj. euroa 1–3/
2019
1–3/
2018
1–6/
2019
1–6/
2018
1–9/
2018
1–12/
2018
Lindex 3,9 6,2 9,4 10,3 14,6 20,1
Stockmann 2,5 1,5 6,3 4,8 6,5 9,2
Jakamaton
Konserni yhteensä 6,5 7,8 15,8 15,1 21,1 29,3
IFRS 16 -lisäykset 21,9 40,2
Yhteensä 28,4 7,8 56,0 15,1 21,1 29,3
Varat, milj. euroa 31.3.
2019
31.3.
2018
30.6.
2019
30.6.
2018
30.9.
2018
31.12.
2018
Lindex 793,8 808,2 773,9 784,5 802,8 802,6
Stockmann 858,0 917,9 821,7 883,9 894,6 849,1
Jakamaton 2,7 32,1 1,9 29,0 11,0 0,6
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 285,8 184,2 173,5 175,7
IFRS 16 -vaikutus 532,1 524,4
Konserni yhteensä 2 186,6 2 044,0 2 121,8 1 881,6 1 881,8 1 827,9
IFRS 16 -vaikutus liikevaihtoon, milj. euroa 1–3/
2019
1–3/
2018
1–6/
2019
1–6/
2018
1–9/
2018
1–12/
2018
Lindex
Stockmann -0,5 -1,1
Yhteensä -0,5 -1,1
IFRS 16 -vaikutus liiketulokseen, milj. euroa 1–3/
2019
1–3/
2018
1–6/
2019
1–6/
2018
1–9/
2018
1–12/
2018
Lindex 1,7 3,0
Stockmann 2,2 4,7
Yhteensä 3,8 7,6
IFRS 16 -vaikutus poistoihin ja arvonalentumisiin, milj. euroa 1–3/
2019
1–3/
2018
1–6/
2019
1–6/
2018
1–9/
2018
1–12/
2018
Lindex 16,1 32,5
Stockmann 5,6 10,9
Yhteensä 21,7 43,4
IFRS 16 Vuokrasopimusvelat, milj. euroa 31.3.
2019
31.3.
2018
30.6.
2019
30.6.
2018
30.9.
2018
31.12.
2018
Lindex 303,4 303,7
Stockmann 247,8 243,2
Yhteensä 551,2 546,9

SEGMENTTITIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Liikevaihto, milj. euroa Q2/
2019
Q1/
2019
Q4/
2018
Q3/
2018
Q2/
2018
Q1/
2018
Lindex 154,0 114,5 164,3 147,0 163,8 114,8
Stockmann 88,8 93,3 140,2 85,5 115,7 87,5
Jakamaton
IFRS 16 -vaikutus -0,5 -0,5
Eliminoinnit
Konserni yhteensä 242,3 207,2 304,5 232,5 279,4 202,4
Raportoitu liikevoitto/-tappio, milj. euroa
Lindex 18,8 -12,6 14,8 10,8 19,6 -16,2
Stockmann -8,9 -10,3 7,8 -14,6 11,2 -9,8
Jakamaton -3,5 -2,3 -0,4 -1,1 -1,2 -0,8
Liikearvon alentuminen -25,0
IFRS 16 -vaikutus 3,8 3,8
Konserni yhteensä 10,2 -21,4 -2,8 -4,9 29,6 -26,9
Oikaisut liikevoittoon/-tappioon, milj. euroa
Lindex -1,2 -0,3
Stockmann -3,2 -0,8 -1,3 -10,8 7,0 -1,7
Jakamaton -2,8
Liikearvon alentuminen -25,0
Konserni yhteensä -6,0 -0,8 -26,3 -10,8 5,7 -2,0
Oikaistu liikevoitto/-tappio, milj. euroa
Lindex 18,8 -12,6 14,8 10,8 20,8 -15,9
Stockmann -5,7 -9,5 9,1 -3,8 4,2 -8,1
Jakamaton -0,6 -2,3 -0,4 -1,1 -1,2 -0,8
IFRS 16 -vaikutus 3,8 3,8
Konserni yhteensä 16,2 -20,6 23,5 5,9 23,8 -24,8


Lisätietoja:
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. +358 50 3890012

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen