Stockmannin uuden toimintamallin rakentaminen etenee - yhteistoimintaneuvottelut on saatettu päätökseen

STOCKMANN Oyj Abp, Sijoittajauutinen 13.6.2019 klo 16.00 EET

Stockmannin liiketoiminnan tervehdyttäminen ja toiminnan kääntäminen kannattavaksi edellyttää mittavaa uudistumista ja kustannusten pienentämistä. Stockmann-konserni ottaa 1.7.2019 alkaen käyttöön yksinkertaistetun organisaatiorakenteen, jossa Stockmann Retail ja Real Estate -liiketoimintayksiköt ja konsernin yhteiset palvelutoiminnot yhdistetään uuteen Stockmann-liiketoimintayksikköön.

Uuteen rakenteeseen perustuvasta toimintamallista keskusteltiin henkilöstön kanssa osana toukokuussa aloitettuja yhteistoimintaneuvotteluja. Neuvottelujen tuloksena vähennetään noin 150 työpaikkaa, joista pääosa toteutetaan irtisanomisina. Tavaratalojen myyjien määrää ei vähennetä. Neuvottelut koskivat noin 1 600 työntekijää Suomessa, ja neuvotteluiden alkaessa toimenpiteiden arviotiin johtavan enintään 160 työntekijän vähennykseen.

Tavoitteena on vähentää kustannuksia kevääseen 2021 mennessä vähintään 40 miljoonalla eurolla, josta merkittävä osa näkyisi jo vuoden 2020 tuloksessa. Henkilöstöön kohdistuvat säästöt ovat alle kolmasosan tavoitteesta, ja yli kaksi kolmasosaa on muita säästöjä. Yhtiö kirjaa toiselle vuosineljännekselle 2,5 miljoonan euron varauksen organisaation uudelleenjärjestelyistä johtuen.

Lisätietoja:
Lauri Ratia, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 2922
Nora Malin, kehitysjohtaja, puh. 0400 612 414

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Ratia
hallituksen puheenjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen