Muutoksia Stockmannin johtoryhmässä ja organisaatiorakenteessa

STOCKMANN Oyj Abp, Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus, 11.6.2019 klo 17.30 EET

Stockmann-konserni ottaa käyttöön yksinkertaistetun organisaatiorakenteen.

Stockmann Retail- ja Real Estate -liiketoimintayksiköt sekä konsernin yhteiset toiminnot yhdistetään uuteen Stockmann-liiketoimintayksikköön 1.7.2019 alkaen. Konsernin raportoitavat segmentit ovat tämän seurauksena jatkossa Lindex ja Stockmann. Uusien segmenttien vertailuluvut julkaistaan ennen tammi-syyskuun 2019 osavuosikatsauksen julkistamista 30.10.2019.

Konsernin johtoryhmään kuuluvat 1.7.2019 alkaen seuraavat henkilöt:

  • Lauri Ratia, hallituksen puheenjohtaja, joka toimii toistaiseksi konsernin johtoryhmän toimeenpanevana puheenjohtajana
  • Susanne Ehnbåge, Lindexin toimitusjohtaja, joka vastaa Lindex-liiketoimintayksiköstä
  • Tove Westermarck, Chief Operating Officer, joka vastaa Stockmann-liiketoimintayksiköstä
  • Kai Laitinen, konsernin talousjohtaja
  • Jukka Naulapää, konsernin lakiasiainjohtaja, joka toimii myös hallituksen sihteerinä.

Sekä Lindexillä että Stockmannilla on jatkossa omat operatiiviset johtoryhmänsä. Konsernin nykyisistä johtoryhmän jäsenistä Mikko Huttunen, Nora Malin, Maiju Niskanen, Outi Nylund, Anna Salmi ja Elena Stenholm jatkavat Stockmann-liiketoimintayksikön johtoryhmässä.

Lisätietoja:
Lauri Ratia, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 2922

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Ratia
hallituksen puheenjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen