Stockmannin tilinpäätös ja vuosiraportointi 2018 julkistettu

STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 27.2.2019 klo 16.00 EET

Stockmannin vuoden 2018 hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu osana Stockmannin vuosiraportointia yhtiön kotisivuilla osoitteessa http://vuosi2018.stockmanngroup.com/.

Stockmannin raportointikokonaisuuteen kuuluu neljä katsausta, jotka ovat:
- Vuosi 2018, joka sisältää liiketoimintakatsauksen.
- Talouskatsaus, joka sisältää konsernin tilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Hallituksen toimintakertomus sisältää myös selvityksen ei-taloudellisista tiedoista.
- Hallinnointikatsaus, joka sisältää selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen.
- Vastuullisuuskatsaus, joka esittelee vastuullisuustyön tulokset Global Reporting Initiative (GRI) -raportointiohjeiston mukaisesti.

Katsaukset ovat saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä.

Liiketoimintakatsauksen voi tilata yhtiön kotisivujen kautta. Talouskatsaus ja hallinnointikatsaus ovat myös pdf-tiedostoina tämän tiedotteen liitteinä.

Lisätietoja:
Anna Bjarland, Head of Communications, puh. 09 121 3194

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetStockmann CG 2018 FIN.pdf
Stockmann Talouskatsaus 2018.pdf


Takaisin listaukseen