Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Stockmannin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 31.1.2019 klo 13.00 EET

Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on kokouksessaan päättänyt tehdä 21.3.2019 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenmäärän ehdotetaan olevan kahdeksan eli nykyinen määrä.

Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Eva Hamilton, Esa Lager, Leena Niemistö, Tracy Stone ja Dag Wallgren valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallituksen jäsenet Kaj-Gustaf Bergh, Jukka Hienonen ja Michael Rosenlew ovat ilmoittaneet, että he eivät ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseniksi. Nimitystoimikunta ehdottaa, että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti Stefan Björkman, Lauri Ratia ja Peter Therman samaksi toimikaudeksi.

DI Stefan Björkman (s. 1963, Suomen kansalainen) on Föreningen Konstsamfundetin toimitusjohtaja. DI, teollisuusneuvos Lauri Ratia (s. 1946, Suomen kansalainen) toimii mm. Terrafamen hallituksen puheenjohtajana. KTM Peter Therman (s. 1968, Suomen kansalainen) on MPS Executive & Boardin Senior Advisor ja hän toimii mm. Hartwall Capitalin hallituksen varapuheenjohtajana.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet yhtiölle, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan Lauri Ratian hallituksen puheenjohtajaksi ja Leena Niemistön hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituspalkkiot pidetään ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 80 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 40 000 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2019 on julkistettu. Hallituksen jäsenille vuonna 2019 hankittavia osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin kyseisen henkilön jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi. Nimitystoimikunta ehdottaa, että myös hallituksen kokouspalkkiot pidetään ennallaan.

Äänimäärältään neljä suurinta osakkeenomistajaa ovat ilmoittaneet yhtiölle, että he tulevat tekemään Lauri Ratian kanssa erillisen sopimuksen asiantuntijapalveluista, joiden tavoitteena on Stockmannin omistaja-arvon kehittäminen.

Lisätietoja Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä on yhtiön internet-sivulla www.stockmanngroup.com. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Ole Johansson (nimeäjänä Svenska litteratursällskapet i Finland) ja jäseninä Gunvor Kronman (nimeäjänä Föreningen Konstsamfundet r.f.), Peter Therman (nimeäjänä HC Holding Oy Ab), Kari Niemistö sekä Stockmannin hallituksen puheenjohtaja Jukka Hienonen.

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. 09 121 3850
Anna Bjarland, Head of Communications, puh. 09 121 3194

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen