Stockmann tukee yritysvastuun #ykkösketjuun-kampanjaa

Stockmann Oyj Abp, Vastuullisuusuutinen 24.9.2018

Stockmann tukee tänään 24.9. käynnistynyttä, kansalaisten, kansalaisjärjestöjen, yritysten ja ammattiyhdistysliikkeen yhteistä yritysvastuun #ykkösketjuun-kampanjaa. Yritysvastuujärjestö Finnwatchin koordinoiman kampanjan tavoitteena on saada Suomeen sitova laki yritysten ihmisoikeusvastuusta.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on keskeinen osa Stockmann-konsernin arvoja ja toimintaa. Stockmann tukee yritysvastuun #ykkösketjuun-kampanjaa, sillä se haluaa liiketoiminnassaan edistää ihmisoikeuksien toteutumista sekä olla vastuullinen ja esimerkillinen toimija.

Stockmann julkaisi alkuvuonna 2018 omat ihmisoikeusperiaatteensa, jotka täydentävät konsernin toimintaperiaatteita. Suurena kaupan- ja muotialan yrityksenä Stockmann raportoi ihmisoikeustyöstään etenkin omien merkkiensä osalta. Stockmann kertoo avoimesti muun muassa käyttämiensä tehtaiden valvonnasta ja tehtaisiin tehtävien auditointien tuloksista. Stockmann on julkaissut omien muodin merkkien ja Lindexin toimittajat ja tehtaat verkkosivuillaan vuodesta 2014 lähtien.

Tukemalla #ykkösketjuun-kampanjaa Stockmann haluaa myös kannustaa tavarantoimittajiaan ja muita yhteistyökumppaneitaan tukemaan kestävää kehitystä ja hyvinvointia, kartoittamaan arvoketjujensa ihmisoikeusvaikutuksia sekä tekemään toimenpiteitä ihmisoikeusriskien minimoimiseksi.

Tutustu #ykkösketjuun-kampanjaan täällä.

Lisätiedot:
csr@stockmann.com
Johanna Stenbäck, yhteiskuntavastuupäällikkö, puh. 09 121 3757

 

Takaisin listaukseen