Stockmann ja WWF järjestävät lahjoituskampanjan Suomen luonnon päivän kunniaksi

Stockmann Oyj Abp, Lehdistötiedote 21.8.2018

Stockmann ja WWF järjestävät Stockmann-tavarataloissa viikonlopun mittaisen lahjoituskampanjan lauantaina 25.8. vietettävän Suomen luonnon päivän kunniaksi. Keräyksestä kertyvät varat Stockmann lahjoittaa WWF:lle Itämeren hyväksi tehtävään työhön.

Suomen luonnon päivä on luonnon oma juhlapäivä, jota on vietetty vuodesta 2013 lähtien aina elokuun viimeisenä lauantaina. Päivän idea on olla yhdessä tekemisen ja yhdessä luonnosta nauttimisen päivä, ja sitä koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelut. Stockmann ja WWF järjestävät päivän kunniaksi viikonlopun 24.–26.8. mittaisen lahjoituskampanjan, jonka aikana Stockmannin asiakkaat voivat ostostensa yhteydessä antaa lahjoituksen WWF:lle Itämeren suojelutyöhön.

Keräyskampanja on osa Stockmannin tekemää yhteiskuntavastuutyötä. Tavaratalon tavoitteena on vähentää toimintansa ympäristövaikutuksia ja toimia kestävän kehityksen mukaisesti sekä inspiroida asiakkaitaan vastuullisiin valintoihin.

”Keräyskampanja on jatkoa viime vuonna alkaneelle yhteistyölle WWF:n kanssa. Järjestimme viime syksynä yhdessä erittäin onnistuneen muovikassikampanjan, jossa kannustimme asiakkaita jättämään muovikassin ostamatta, ja jokaista säästettyä kassia vastaan lahjoitimme pienen summan Itämeren hyväksi. Valitsimme jälleen lahjoituskampanjan kohteeksi meille kaikille läheisen Itämeren, sillä haluamme omalta osaltamme auttaa Itämerta ja lisätä tietoisuutta sen suojelun tärkeydestä”, Stockmannin yhteiskuntavastuupäällikkö Johanna Stenbäck kertoo.

WWF suojelee Itämerta monin tavoin

WWF suojelee lajeja ja niiden elinympäristöjä niin Suomessa kuin muualla maailmassa sekä ratkaisee vakavimpia ympäristöongelmia, kuten ilmastonmuutosta. Itämerta vaivaavat monet haasteet, kuten rehevöityminen ja sen seurauksena lisääntyvä sinilevä, muoviroskaantuminen, yleinen kemikaalisaastuminen ja heikentyneet kalakannat.

”On hienoa, että Itämeren tila ja suojelutyön tukeminen kiinnostavat yrityksiä. WWF tekee sekä vaikuttamistyötä että konkreettisia projekteja Itämeren hyväksi. Koulutamme öljyntorjujia ja järjestämme luonnonhoito- ja roskienkeruutalkoita, joihin tarvitaan varusteita ja tiedotusta. Suurempia kokonaisuuksia ovat esimerkiksi Itämereen jääneiden muovisten kalapyydysten poistamiseen keskittyvä työ sekä rehevöitymistä vähentävät konkreettiset toimet, kuten kosteikkojen rakentaminen”, WWF:n meriasiantuntija Anna Soirinsuo sanoo.

Katso alla oleva video (kesto 01:20), jolla meriasiantuntija Anna Soirinsuo kertoo lisää WWF:n tekemästä työstä Itämeren hyväksi.

Lisätiedot:
Johanna Stenbäck, yhteiskuntavastuupäällikkö, Stockmann, puh. 09 121 3757  

 

 

 

 

Takaisin listaukseen