Stockmannin tilinpäätös ja vuosiraportointi 2017 julkistettu

STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 28.2.2018 klo 17.00 EET

Stockmannin vuoden 2017 hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu osana Stockmannin vuosiraportointia yhtiön kotisivuilla osoitteessa http://vuosi2017.stockmanngroup.com/.

Stockmannin raportointikokonaisuuteen kuuluu neljä katsausta, jotka ovat:
- Vuosi 2017, joka sisältää liiketoiminta- ja vastuullisuustyön katsauksen.
- Talouskatsaus, joka sisältää konsernin tilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Hallituksen toimintakertomus sisältää myös selvityksen ei-taloudellisista tiedoista.
- Hallinnointikatsaus, joka sisältää selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen.
- Yhteiskuntavastuun katsaus, joka esittelee vastuullisuustyön tulokset Global Reporting Initiative (GRI) -raportointiohjeiston mukaisesti.

Katsaukset ovat saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä.

Painettu liiketoimintakatsaus postitetaan Stockmannin jakelulistalla oleville tilaajille. Katsauksen voi myös tilata yhtiön kotisivujen kautta. Talouskatsaus ja hallinnointikatsaus ovat myös pdf-tiedostoina tämän tiedotteen liitteinä.

Lisätietoja:
Anna Bjarland, Head of Communications, puh. 09 121 3194

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetStockmann CG 2017 FIN.pdf
Stockmann Talouskatsaus 2017.pdf


Takaisin listaukseen